Author Archive: stenhuggaren

Information 2020-01-22

Boendeinformation, bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16 Örebro, 22/1-2020, 18:00. Anders Hamp informerade om följande vad gäller moderniseringen av fastighetens nio hissar. Föreningens förhandlingar om modernisering av föreningens alla nio hissar, med Hisscentralen,  slutförs nästa vecka, v.5. Moderniseringen av hissarna kommer att börja…
Read more

Information 2019-12-03

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i samband med med ordinarie styrelsesammanträde 2019-12-03 Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och gav nedanstående information Solpanelerna Conny informerade om att solpanelerna nu producerar el. Digitala tavlan Information…
Read more

Släktforskarträffar

Släktforskningsträffar i vår samlingslokal 2018 Släktforskar du på egen hand eller vill du kanske komma igång igen men det blir liksom inte av? Nu finns möjligheten! Vi är ett litet gäng med intresse för släktforskning som träffas för att syssla…
Read more

Aktuellt 2017-04-25

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2017-04-25 18.00 – 18.30. Bilaga 1 till protokoll 382. Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter Garageporten reparationsarbete kommer…
Read more

Tidsplan för fönsterbytet

Vi planerar att byta fönster mot innergården enligt följande preliminära tidsplan: Vecka 17 – 19, Kungsgatan 40 Vecka 19 – 21, Kungsgatan 46A Vecka 21 – 23, Kungsgatan 46B Vecka 23 – 25, Änggatan 29 Vecka 25 – 27, Änggatan…
Read more

Aktuellt 2017-04-06

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro efter ordinarie styrelsemöte, 2017-04-06 18.00 – 18.30. Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter Fönsterprocessen följer tidsplanen. När utsidan av husen är…
Read more

Aktuellt 2017-01-31

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro efter ordinarie styrelsemöte, 2017-01-31     Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter Radonmätning kommer att göras i varje lägenhet på bottenvåningen…
Read more

Aktuellt 2016-11-08

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2016-11-08 18.00 – 18.30.    Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter   Bergvärme: Föreningen har fått klartecken av…
Read more

Aktuellt 2016-10-06

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2016-10-06 18.00 – 18.30 Information och frågestund, 10 personer närvarande inkl. styrelsen   Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter…
Read more

Byte av fönster

Äntligen skall vi få nya fönster. Syftet med fönsterbytet är primärt att få ner ljudnivån på trafikbullret, därför har kommunen ställt upp med ett betydande ekonomiskt bidrag. Utöver ljudreduceringen får vi en förbättrad luftkvalité i lägenheterna. I de nya fönstren…
Read more