Försäkring

Gemensamt Bostadsrättstillägg

Föreningens gemensamt tecknade bostadsrättstillägg ingår för samtliga bostadsrättsinnehavare.
Momentet är tillämpligt då bostadsrättsinnehavaren enligt lag och stadgar är underhållsansvarig på egendom i samband med uppkommen skada, alternativt för skada på egen bekostad inredning och under förutsättning att skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring.

Bostadsrättsinnehavarens ansvar för lägenheten omfattar bland annat:

  • Egen bekostad inredning i bostadsrätt. Fast egendom som parkett, vägg eller liknande och som någon försett lägenheten med efter det att föreningen bildades eller föreningen byggde lägenheterna. All egendom som någon försett lägenheten med och som är utöver den standard som var, när föreningen bildades, är bostadsrättsinnehavarens egendom och ansvarsområde vad gäller underhåll och reparation vid skada
  • Egendom tillhörig bostadsrättsföreningen i lägenhet/bostadsrätten och som du enligt bostadsrättslagen samt föreningens stadgar är skyldig att underhålla
  • Målning, tapetsering
  • Tätskikt, våtrumsmatta, kakel, klinker
  • Sanitetsgods
  • Inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten
  • Glas i fönster och dörrar
  • Lägenhetens dörrar

För sitt ansvar och för den egendom man ansvarar för behövs en försäkring, allmänt kallad Bostadsrättstillägg.
Bostadsrättstillägg ska inte förväxlas med hemförsäkringen, utan bostadsrättstillägg är en annan försäkring.
Försäkringen gäller vid skador på den egendom man äger och ansvarar för enligt ovan, samt enligt föreningens stadgar.