Snöröjning

Mr

Föreningen har slutit ett avtal med MR Örebro om snöröjning av innegården och gångbanor.

Snöröjning sker när snödjupet överstiger 2 cm.