Fastighetsskötsel

riksbyggen

Föreningen har avtal med Riksbyggen om den kontinuerliga fastighetsskötseln.

Felanmälningar på telefonnummer 0771-860 860 eller på www.riksbyggen.se/kundtjanst/

Styrelsen har ansvaret för det löpande underhållet och reparationer av föreningens fastigheter.