Skyddsrum

I vår förening finns tre skyddsrum som vi som fastighetsägare ansvarar för. Alla tre finns i garageplanet. Nedgångarna är märkta med skylten ”Skyddsrum”.

Skyddsrummen är konstruerade för att kunna skydda mot till exempel stötvåg och splitter, gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand samt joniserande strålning.

Om regeringen fattar beslut om höjd beredskap skall vi enligt lag ställa i ordning skyddsrummen för användning inom två dygn.

Skyddsrummen kan då användas av civilbefolkningen och de svenska skyddsrummen räknas då som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst, och föreningen kommer att bereda allmänheten tillträde. Ingen tillhör ett särskilt skyddsrum utan man använder det som finns närmast där man befinner sig.

På webbplatserna www.msb.se och www.krisinformation.se finns tips och råd om hur du som privatperson kan öka din egen krisberedskap, och information om vilket ansvar du har som medborgare. Där kan du även läsa mer om skyddsrum samt hämta broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.