Byte av ståldörrar

Ett byte av de ståldörrar som vetter mot gården – förråd, cykelrum, soprum mm – kommer att utföras under våren. Tidigare har de fem dörrar som vetter mot gatorna bytts. 

Arbetet beräknas pågå mellan 2024-05-13 och 2024-05-24.