Avfall

Återvinning

0P10005920P1000591

I föreningens återvinningsrum på Änggatan 25 finns kärl för följande fraktioner:

 • Tidningar
 • Kartong
 • Glas
 • Plast
 • Plåt
 • Elektronik
 • Batterier
 • Glödlampor

Dörren till återvinningsrummet är utrustad med ”tagglås” och elektrisk dörröppnare
Återvinningsrummet är kameraövervakat…

Det finns ett andra återvinningsrum mot gatan på Kungsgatan 40. Fast med mindre antal fraktioner.

Restavfall och komposterbart

Örebro kommun informerar i en film om hur du ska sortera matavfall.

Soprum med kärl för restavfall och komposterbart finns på följande adresser:

 • Köpmangatan 41
 • Änggatan 23  (Dörren är försedd med en elektrisk dörröppnare)
 • Änggatan 27  (Dörren är försedd med en elektrisk dörröppnare)
 • Kungsgatan 46A  (Dörren är försedd med en elektrisk dörröppnare)
 • Kungsgatan 40

Grovsopor

På grund av höga kostnader och dålig ordning har vi nu stängt det grovsoprum för frigolit och större kartong som tidigare fanns på Köpmangatan.
För grovsopor (inkl TV-apparater mm) hänvisas till kommunens återvinningscentraler
Örebro kommun kan mot en avgifr hämta dina grovsopor om du inte kan själv kan åka till återvinningscentralen.