Hobbyrum

P1000523I källarvåningen på Änggatan 23 finns ett hobbyrum avsett för medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Hobbyrummet kan inte bokas via vårt elektroniska bokningssystem utan en särskild nyckel används.

Kontakta Gösta Cederhammar, Änggatan 27, Tel 070 – 554 03 34 om du vill låna nyckel till hobbyrummet.

OBS! Du måste ta med egna verktyg!