Energi

eon

Vi har sedan 2012 bedrivit en intensiv jakt på energikostnader, inom Stenhuggaren. De åtgärder som hittills är utförda börjar nu att ge resultat i form av lägre driftkostnader.

Vi följer månadsvis upp förbrukningen av värme och El. För den som är intresserad finns statistiken hos styrelsen.

Värmen köper vi från Eon i form av fjärrvärme. Varmvatten tillverkar vi med hjälp av värmepumpar av värmen i vårt ventilationssystem.

Elen köper vi från Eon.

Sparsamhet är vårt bidrag till en bättre Miljö.

Statistikexempel: El-förbrukningens utveckling under åren 2013-2015

ExempelEl