Okategoriserade

Övriga inlägg

Information till boende 2022-09-12

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren16 den 12/9-22.Närvarande från styrelsen: Jan Lönnman, Conny Granqvist, Mikael Kihlgren, Per Odencrants,Lars Nykvist, Anette Warnqvist, Lennart Nilsson, revisor och Stefan Eriksson, Riksbyggen.Stefan Eriksson gav en översiktlig redovisning över föreningens ekonomi…
Read more

Kräftskiva / knytis

Välkomna! Nu är det dax för den årliga kräftskivan/knytis. Lördagen den 17 sep kl. 18.00 i samlingslokalen Du tar med det du vill äta och dricka.Föreningen bjuder på kaffe och kaka. OBS!Du måste anmäla dig på en anmälningslista som sitter…
Read more

Laddplatser i garaget

I samband med att vi besiktat och reparerat skyddsrummen i garaget har vi blivit ålagda att flytta ut våra laddstolpar ur skyddsrummen.Detta kommer att påverka de som laddar idag och de som har platserna dit laddstolparna kommer att flyttas.De som…
Read more

Informationsmöte måndag 12 september

Måndag 2022‑09‑12 klockan 18:30 till 19:30 återupptar vi punkten ”Information och frågestund” för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16.Platsen är samlingslokalen vid Änggatan 23. Styrelsen finns på plats och informerar om färdiga, pågående och framtida arbeten inklusive ekonomi samt svarar på frågor. Naturligtvis…
Read more

Tvättstugor

De senaste åren har kostnaden för reparationer av maskinerna i våra fem tvättstugor ökat avsevärt. Styrelsen har därför börjat undersöka om vi kan tidigarelägga planerat underhåll, och starta en total renovering av samtliga tvättstugor redan i år. Under tiden kommer…
Read more

Garagestädning 2022

Den 21–22 april ska garaget vårstädas mellan klockan 07:30 och 16:00. Information om vilka platser som kommer städas vilken dag kommer att finnas på dörrarna ner till garaget och på anslagstavlorna. Den dagen städningen kommer att ske på din plats…
Read more

Stämman 2022

Årets stämma kommer att äga rum tisdag 2022-04-26 klockan 17:00. Styrelsen har beslutat att stämman även detta år kommer att genomföras som en ren poströstningsstämma utan fysisk närvaro, då smittorisken i pandemin fortfarande anses som hög.Detta förfarande har möjliggjorts genom…
Read more

Kalendarium våren 2022

-Café Stenhuggaren i samlingslokalen alla helgfria torsdagar kl. 10:30–12:00 januari till och med april.Kaffe och kaka 10:- (kontanter) -Seniorbio, sista torsdagen i månaden. 4 ggr.Anmälan på cafétid. 1:a biobesöket 27 januari 2022 -Promenad. Mars. Se anslag. -Trivseldagen 9 april. Vi…
Read more