Föreningsstämma 2024

Stämman äger rum måndag 2024-05-27 kl.18:00 – 19:00 i Hantverkshuset på Engelbrektsgatan 6 i centrala Örebro.

Karta finns här: Hantverksforeningen.nu

Handlingar inför stämman kommer i sedvanlig ordning att delas ut i brevlådorna.