Aktuellt 2016-10-06

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16
Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2016-10-06

18.00 – 18.30 Information och frågestund, 10 personer närvarande inkl. styrelsen  

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 1. Maja Cederhammar visade den för föreningen alldeles nyinköpta hjärtstartaren. Den kommer inom kort att placeras i miljövårdsrummet.Information till alla i föreningen kommer att delas ut.

  1. Ett kort planerat strömavbrott måndagen den 3 oktober i trapphusen visade att nödljusen ger för lite ljus och nu planeras en förbättring.
  2. I garagen finns idag 3 st. övervakningskameror vilket är för litet för att täcka hela anläggningen. 2 st. kameror kommer att köpas in under hösten och monteras.
  1. Ingen garagestädning under hösten 2016, framflyttas till våren 2017.
  2. Gröna kompostpåsar gjorda av majs(plastliknande) kommer att provas i föreningen. Start omkring årsskiftet. Påsarna är lätta att knyta, är helt täta och ger ingen lukt.
  1. Hyreskostnaden för samlingssalen kommer att höjas från o med 170101 från 100 kr/gång till 200 kr/gång.
  1. Trädgårdstjänst kommer till vår trädgård när träd o buskar är avlövade för att klippa detsamma.
  2. Inglasning av 4 st. balkonger under hösten, samma stil som tidigare.
  3. Många kom till informationsmötet den 4 okt i samlingssalen. Styrelsen informerade om fönsterbytet och gemensamt elabonnemang. Fönsterbyten börjar v 42 på Köpmangatan 41 och avslutas i v 20 2017.Information kommer till varje lägenhetsinnehavare i god tid. Presentation av personal finns på varje anslagstavla. Beslut har nu tagits att föreningen ska ha ett gemensamt elabonnemang vilket är till ekonomisk fördel för varje lägenhetsinnehavare.
  1. Planering av SMS information Sms till alla boende i föreningen vid behov av information som bör komma ut lite kvickt och snabbt. Styrelsen kommer att skicka ut ett formulär för ifyllande av medlemmens mobilnummer. Formuläret läggs i styrelsens postlåda Änggatan 23.

Anders Hamp

Ordförande