Aktuellt 2016-11-08

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2016-11-08

18.00 – 18.30.

  

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 

  1. Bergvärme: Föreningen har fått klartecken av kommunen att jobba vidare för att undersöka möjligheterna att gå över till bergvärme.I ett första skede ska vi ta fram en sk. borrplan.

Ska vi satsa på bergvärme innebär det en stor investeringskostnad som inte ryms inom vår vanliga budget. Men vi ska inte finansiera investeringen genom att höja månadsavgiften.

 

2     På stämman i maj beslutades att alla boende- på egen bekostnad –  ska erbjudas möjlighet låta installera jordfelsbrytare i bostaden.Föreningen kommer också att erbjuda boende möjlighet att köpa – en ny elcentral.

3.    Radonmätning är ett lagkrav och är nu påkallat från Örebro kommun att det måste göras i huset. Mätningen kommer att ske först när alla fönster i etapp 1 är gjort, sålunda fram emot våren 2017. Alla lägenheter på bottenvåningen ska radon mätas och 20 % av övriga lägenheter – utses efter stickprov. Lägenhetsinnehavaren får hämta mätutrustningen i samlingssalen. Information kommer att ges i god tid före.

4.    Övervakningskameror i garaget. Ytterligare tre kameror är snart på plats och då kommer vi att ha sex kameror som kommer att täcka ca 90% av garageytan.

5.   Nödljusen i våra trapphus och garage är inte tillräckligt i antal. Ytterligare nödljusbelysning kommer att sättas upp i trapphusen och garaget. I ”källargångarna” kommer fluorerande tejp att fästas på golven.

6.   Abonnemang el. Beslut har nu tagits att föreningen ska ha ett gemensamt elabonnemang, det blir ett för Kungsgatan 38 och ett för övriga fastigheter. Information gavs muntligen vid informationsmötet 161006 i samlingssalen. Vissa juridiska frågor har dykt upp i samband med detta och det medför att arrangemanget kräver ett stämmobeslut, så nu avvaktas frågan till vår nästa stämma i maj 2017.

7.   Underhåll av husets plåt – tak och stuprännor på trapphusen.  De är i stort behov av ommålning och offerter kommer att tas in så arbetet kan gå igång våren 2017.

8.   Husets värme får endast ombesörjas av RT-Driftsservice. Huset har ett komplicerat värmesystem som inte får röras av någon annan än vår serviceman på RT. Viktigt att veta i samband vi eventuella restaureringar. Kontakta gärna styrelsen för mer information.

9.   Modul bokning på distans ligger i planering vilket innebär att man ska kunna boka tvättstugan, samlingssalen eller gästrummet via din mobiltelefon eller dator.

10.   Namnskyltarna vid grindarna ska fuktsäkras inom kort.

11.   Fönsterprocessen, byte av fönster är klart på Köpmangatan 41, arbetet har gått hittills helt klanderfritt, och arbetet ligger rätt i tidsschema enligt planerna. Fortsättning följer.

Ett problem har uppkommit – nämligen på vilket sätt vi ska återmontera markiserna när de nya fönstren är på plats.

12.   Brandvarnare, styrelsen har beslutat att köpa in brandvarnare till varje lägenhet inkl. till samlingssalen, tvättstugor och gästlägenheten. I början av nästa år levereras brandvarnaren till boende – och brandvarnaren kommer också att monteras. I brandvarnaren kommer ett batteri att sitta som räcker tio år.

 13.  Grindarnas säkerhet, det finns i viss klämrisk i samband med grindens stängning och det ska elimineras till 100 % så att klämrisken kommer bort.

 14.  Hjärtstararen är snart på plats. När informationen kommer i Din brevlåda är hjärtstartaren uppsatt i vårt miljövårdsrum. På informationslappen finns erbjudande om träff där du kan komma och bekanta dig med hjärtstartaren och ställa frågor till Maja Cederhammar.

 15.  Riksbyggen är nu från och med 170101 både vår ekonomiska och tekniska förvaltare.På Riksbyggens hemsida kan vi alla göra felanmälningar.

 16.  SMS-meddelande till  mobiltelefon har blivit en succé. Många har lämnat sitt telefonnummer i föreningens brevlåda på Änggatan 23.

 17.  Månadsavgiften för januari 2017 halveras och den informationen kommer att synas på hyresavin.

 Nästa information- och frågestund blir i  januari 2017.

Styrelsen önskar alla  i  vår förening en fridfull jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Anders Hamp

Ordförande