Aktuellt 2017-01-31

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro efter ordinarie styrelsemöte, 2017-01-31

 

 

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 1. Radonmätning kommer att göras i varje lägenhet på bottenvåningen och i alla radhusen samt en lägenhet per våning (slumpmässigt utvald). S.k. ”puckar”, 2 st. placeras, en i sovrummet och en i vardagsrummet. Puckarna ska ligga i två månader och därefter ska resultaten analyseras. Puckarna har redan börjat placerats ut.
 1. Nödljus i trapphusen kommer att utökas till varje våningsplan under februari.
 1. Nödljus i garaget kommer också att sättas upp under våren.
 1. Gårdens utomhusbelysning kommer att bytas till LED-lampor. Först ut väggarmaturen 26 st. Så småningom pollarna 9 st. och stolpbelysningarna 11 st.
 1. Wi-Fi i vår gästlägenhet. Styrelsen undersöker kostnaden, återkommer i frågan.
 1. Brf Stenhuggarens årstämma är bestämd till den 9 maj på Södermalmshemmet. Välkommen.
 1. Trivseldagen, då vi vårstädar i trädgården och  med avslutande gemensamt fika och korv. Dagen är planerad till lördag  22 april.  Mer  information kommer.
 1. Bokning på distans är nära förestående. Du kan då boka tvättstuga, gästlägenhet och  samlingssalen via din telefon eller dator.  Föreningen avvaktar besked från Comhem, Bravida monterar och förhoppningsvis ska allt vara klart till den 1 mars 2017.
 1. Fönsterprocessen, allt går enligt tidsplanen. I dags dato har fönsterbytet kommit till Änggatan 27 och går mot Änggatan 29 och vidare mot Kungsgatan. Sist ut är Kungsgatan 40 och där vänder arbetet och fönsterbytet fortsätter mot gården och allt ska enligt planerna vara klart, inklusive radhusen, i november 2017.
 1. Borrplanen. Förfrågan ligger nu hos Örebro kommun och de handlägger ärendet i dagarna. 22 borrhål på vår innergård. Kostnad 5 – 6 miljoner för föreningen och här måste föreningen ta ett lån om planer sätts i verket.
 1. Injustering av ventilationen blir när alla fönster är utbytta, alltså inte före november 2017.
 1. Soppåsarna kommer att bli bestående bruna papperspåsar
 1. Brandvarnare är inköpta till alla lägenheter. Gösta, Göran, Janne kommer och monterar upp den i din lägenhet när Du är hemma. I och med att alla har brandvarnare i sin lägenhet kommer brandriskpremien att minska i kostnad.
 1. Jordfelsbrytare. Styrelsen har tagit fram kostnad för jordfelsbrytare till alla lägenheter. Information om ämnet kommer att hållas i samlingssalen den 27 feb. kl. 17.30 och 18.30. Då presenteras olika alternativ och priser. Här står lägenhetsinnehavaren för hela kostnaden. Även  här gäller att brandriskpremien kommer att minska om man ser över sin elinstallation i bostaden.

Välkommen till nästa informationsstund den 2 mars kl. 18.00 i samlingssalen.

Anders Hamp

Ordförande