Byte av fönster

Äntligen skall vi få nya fönster. Syftet med fönsterbytet är primärt att få ner ljudnivån på trafikbullret, därför har kommunen ställt upp med ett betydande ekonomiskt bidrag.

Utöver ljudreduceringen får vi en förbättrad luftkvalité i lägenheterna. I de nya fönstren är ett nytt luftintag med ett filter monterat vilket innebär att inomhusluften blir renare. Fönstren  är utvändigt klädda med aluminiumplåt vilket innebär en betydligt lägre underhållskostnad. Nya persienner är monterade från fabriken.  Även energiförbrukningen kommer att sjunka.

Låt oss göra något bra av detta. Fönsterbytet kommer inte att gå obemärkt förbi. De montörer som kommer gör allt de kan för att störa så lite som möjligt.

Nu är det upp till oss att underlätta deras arbete så mycket vi kan, följ deras anvisningar och passa deras tider. Släpp aldrig in en hantverkare utan att han legitimerar sig.

Under vecka 42 startar arbetet som utförs av Fönsterspecialisten Norrland AB som i god tid kommer att meddela när arbetet kommer att utföras i din lägenhet..

Man startar på Köpmangatan 41 och hela arbetet beräknas vara klart till sommaren 2017.

Presentation av projektgruppen