Information 2017-10-03

Information och frågestund i samlingssalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i Örebro före ordinarie styrelsemöte 2017-10-03.

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter.

 1. Borttagning färgspill
  Örebro Byggnadsplåt kommer under hösten att ta bort ”färgspill” efter takmålningen med hjälp av en skylift. Gäller i första hand våning 3 och 4 i trapphusen. I vissa lägenheter har även färg kommit in mellan fönster och karm.
 2. Justering och OVK
  Injustering ska nu göras av ventilationen i höghusens samtliga lägenheter. Många boende har fått ny spiskåpa eller fått ett strypdon i befintlig köksfläkt. Injusteringen har inte kunnat göras tidigare eftersom vi hållit på med fönsterbyten. Man kommer att jobba trapphus för trapphus. Början blir Köpmangatan 41. Det kan bli nödvändigt med många besök i lägenheterna. Tidsplanen är inte klar. Information kommer att anslås/delas ut.Därefter ska OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll göras av fristående besiktningsman. Det kan även innebära för några boende ett besök efter utdelad information.
 3. Målning plåten radhusens baksida
  Under våren 2018 – innan trädgårdsmöblerna sätts ut – på radhusens baksidor – ska all plåt målas från en mindre mobil ställning.
 4. Elhybridplatser i garaget
  På platserna 3 – 6 i garaget ska vi möjliggöra att ladda ex. en hybridbil. De som idag står på platserna 3 – 6 kommer att få nya kontrakt där det framgår att man måste vara beredd att acceptera en annan parkeringsplats om någon med garageplats idag köper en hybrid. Köp av hybridbil förändrar inte köparens plats i ev. kö.
 5. Garagestädning
  Det blir ingen garagestädning i höst.
 6. Storstädning tvättstugorna
  Storstädning har gjorts i samtliga tvättstugor.
 7. Service på maskinerna i tvättstugorna
  Riksbyggen går nu igenom och servar samtliga maskiner i våra tvättstugor.
 8. Brandlarm garage
  Brandlarmen i garaget är inte kopplade till brandkåren av kostnadsskäl. Så den som hör brandlarm från de utvändiga sirenerna vid dörrarna ned till garaget måste ringa 112. Riksbyggen ska sätta upp information om detta i garaget.
 9. Brandskyddsplan
  Christer Johansson Änggatan 25 arbetar med att ta fram en brandskyddsplan för Stenhuggaren.
 10. Kartläggning av energiförbrukningen
  Styrelsen jobbar på bred front för att fortsätta ligga i framkant när det gäller att finna olika ekonomiska och miljösmarta lösningar. Det är allt ifrån byte till LED-lampor till byte av cirkulationspumpar/värmeväxlare. Vi jobbar vidare med tanken på solceller på taken på Änggatan och Kungsgatan. Tanken är att producera egen el på detta sätt till alla gemensamma utrymmen. Styrelsen kommer att rapportera fortlöpande om arbetet.
 11. Gemensam el
  Under oktober kommer nya elmätare att sättas upp till alla boende. Detta görs utan besök i lägenheterna med undantag för Kungsgatan 38.
  Ett par strömavbrott måste göras vid installationen men detta meddelas i tid. Föreningen kommer sedan att sälja el till de boende.
  Vi har avtal med Eon fram till 2018-04-30. Vi kommer sedan enbart att välja bland elbolag som erbjuder el märkt med ”Bra miljöval.” När allt är klart så betalar den boende inte längre någon abonnemangsavgift och elförbrukningen kommer specificerat på avin med månadsavgiften.
 12. Valberedning 
  Vi saknar idag en valberedning i föreningen. Den som har ett bra namn att föreslå till att ingå i valberedningen ombeds kontakta Anders Hamp.Välkommen till nästa informationstillfälle den 31 oktober kl.18.00 i samlingssalen.
  Anders Hamp
  Ordförande