Information om nyckelfri hemtjänst till fastighetsägare från Örebro kommun

Samtycke montering av digitala lås för nyckelfri hemtjänst

Örebro kommun inför nyckelfri hemtjänst. Det kommer att göra nyckelhanteringen enklare och mer effektiv för personalen i hemtjänsten samt öka tryggheten och säkerheten för kunderna. För att det ska fungera behöver vi din tillåtelse att sätta upp ett digitalt portlås på din fastighet. Samtyckesblankett att skicka in finns bifogat.

Nyckelfritt innebär att personalen inom hemtjänsten kan öppna dörren till hemtjänstens kunder samt portlåset till fastigheten med hjälp av en mobil tjänstetelefon, utan att använda nyckel. Det digitala systemet är en pålitlig teknik, som många kommuner redan använder. Det installeras hos alla som har hemtjänst, såväl av kommunala som privata utförare.

Fördelar med nyckelfritt Det finns flera fördelar med nyckelfritt, som att hemtjänsten kan komma in snabbare i en bostad vid larm och att säkerheten kring nyckelhanteringen förbättras. Införandet innebär också miljövinster och mindre stress, eftersom personalen kan minska på antalet körda mil.

Så påverkas du som fastighetsägare av nyckelfri hemtjänst Införandet av nyckelfri hemtjänst innebär att ett digitalt lås installeras på insidan av hemtjänstkundens ytterdörr och vid porten till bostadshuset. Låset för att komma in genom porten är en liten dosa som monteras vid sidan av det vanliga passagesystemet. Portkoder kommer att fungera som vanligt. Hemtjänstens besök loggas inte i fastighetsägarens passagesystem. Dock i hemtjänstens system.

Låset på kundernas ytterdörr syns inte från utsidan och man kan öppna och låsa dörren med den vanliga nyckeln precis som tidigare. Det passar på mer än 95 procent av alla dörrar.
Nyckelfri hemtjänst förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) och innebär inga kostnader för dig som fastighetsägare. Läs mer om nyckelfri hemtjänst på orebro.se, under rubriken Vård och stöd.

Så monteras portlåset Monteringen av portlåset görs utan större åverkan på dörren, men två skruvhål kommer att krävas. Det monteras med enbart batteridrift, och installationen görs mot befintligt elslutbleck av godkända montörer. Monteringen utförs av Bravida och montörerna kan legitimera sig.

Så monteras lås på hemtjänstkundens ytterdörr Låsvredet på insidan av ytterdörren ersätts med ett motorvredslås. Låscylindern i dörren byts inte ut. Det vred som tas bort förvaras så att dörren kan återställas om det digitala låssystemet tas bort. Monteringen utförs av hemvårdspersonal med särskild utbildning. Den som monterar låset har med sig tjänstelegitimation precis som all hemvårdspersonal.

Samtyckesblankett Bifogat finns en samtyckesblankett som du fyller i för att ge oss ditt godkännande att sätta upp låset och ett svarskuvert för att skicka in blanketten. Vi är mycket tacksamma för din tillåtelse och för att du skickar in blanketten skyndsamt.

Informera vaktmästare, servicepartner och bostadsrättsföreningar Vi är tacksamma om ni informerar eventuell vaktmästare eller servicepartner om att monteringen ska göras. Vid minsta osäkerhet kring installationen och montörerna, ring Servicecenter 019-21 10 00 för en extra koll. 

Om du vill veta mer
Läs mer om nyckelfri hemtjänst på orebro.se, under rubriken Vård och stöd. Du kan också ringa Servicecenter och få svar på dina frågor 019-21 10 00.