Information 2017-09-05

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENSTENHUGGAREN 16, ÖREBRO

Information 2017-09-05 till de boende
Plats: Föreningslokalen Änggatan 23

 

1 Nya stadgar: Förändring av stadgarna efter 1/1-18. Ett extra stämma före årsstämman krävs för beslut.

2 Fönsterprocessen: 2 radhus klara. Besiktning i 46 B 11/9. Separat besiktning markiser.

3 Gemensam el: 2 st nya mätare för föreningen. Varje boende sparar ca 1 000:-. Eon avtalet för nätet gäller tom 31/4 2018.

4 Målning tak: Rengöring av färgspill pågår från utsidan. Trasiga takpannor bytta. Finns mellan 400-500 takpannor i reserv.

5 Målning plåt radhusens innergård: Inte utfört.

6 Lägenhetsförteckning: Sitter i trapphuset, föreningens nummer, skatteverkets nummer och numret som sitter upp till vänster på lägenhetsdörren.

7 Brandlarm i garaget: Klart! Vid brand ljuder brandlarmet vid entréerna.

8 Elhybridplatser: 4 platser klara under september.

9 Comhem: Omförhandling påbörjas men nuvarande avtal räcker i ytterligare 2 år. Målsättningen är att förlänga 2 år till med bättre villkor.

10 Trivseldagar hösten: Se anslag trapphusen. 13 okt vinprovning, mm.

11 Miljövecka: Maja Cederhammar kommer att presentera detta före årets slut.

12 Balkonger Kungsgatan 38: Åtgärdas för tillfället.

13 Underhållsplan: Conny återkommer till nästa möte.

14 Solpaneler: Styrelsen undersöker och återkommer.

15 Övrigt: Problem med öppning av grind – via öppning av grind på telefonen – ”tryck 5”. Gäller i varje fall Kungsgatan 46 A och Änggatan 27/29! . Undersökning pågår. Tips från Maths tryck flera gånger på 5:an.

 

Hemsidan: www.stenhuggaren16.se                                          Felanmälan: 0771-860860

 

Ordföranden Anders Hamp tacka alla för mötet

Vid protokollet

Conny Granqvist