Tvättstugor

De senaste åren har kostnaden för reparationer av maskinerna i våra fem tvättstugor ökat avsevärt. Styrelsen har därför börjat undersöka om vi kan tidigarelägga planerat underhåll, och starta en total renovering av samtliga tvättstugor redan i år. Under tiden kommer vi att vara återhållsamma med reparationer.

Status just nu

— Tvättstugan Köpmangatan 41
En tvättmaskin trasig
Reparation kommer inte att genomföras nu, då det inte är ekonomiskt
försvarbart i väntan på en eventuell renovering

Statusförändringar kommer att publiceras här på vår hemsida.

Styrelsen för BRF Stenhuggaren16