Garagestädning 2022

Den 21–22 april ska garaget vårstädas mellan klockan 07:30 och 16:00.

Information om vilka platser som kommer städas vilken dag kommer att finnas på dörrarna ner till garaget och på anslagstavlorna.

Den dagen städningen kommer att ske på din plats måste du flytta bilen före klockan 07:30.