Stämman 2022

Årets stämma kommer att äga rum tisdag 2022-04-26 klockan 17:00.

Styrelsen har beslutat att stämman även detta år kommer att genomföras som en ren poströstningsstämma utan fysisk närvaro, då smittorisken i pandemin fortfarande anses som hög.
Detta förfarande har möjliggjorts genom att Riksdagen har återinfört den tillfälliga lag som gällde under förra året.

Då detta gör att det i år inte är möjligt att ställa frågor under själva stämman öppnar vi möjligheten att lämna in skriftliga frågor i förväg. Frågor och svar kommer sedan att göras tillgängliga för alla. Dessa skriftliga frågor skall ha lämnats in senast fredag 2022-04-15.

Kallelse till stämman och sedvanliga årsmöteshandlingar inklusive poströstningsformulär med instruktioner kommer att delas ut till hushållen inom stadgeenlig tid.
Även i år går det att rösta genom ombud. Om du vill ha ett färdigt formulär för detta så kontakta någon i styrelsen.

Alla frågor och formulär skall läggas i brevlådan på Änggatan 23 eller skickas till BRF Stenhuggaren 16, Änggatan 23, 702 24 Örebro.

Anders Hamp
Ordförande