Bio

Torsdagen den 30 januari 2020 ska vi (Britta, Lena och Margret) gå till bio Roxy för att se filmen ”Brevbäraren som byggde ett palats (pris ca 70 kr).

Vill du följa med så träffas vi:
kl. 13:15 samling vid pergolan.
kl.14:00 börjar filmen.
Den håller på i 105 minuter.

Välkomna!
Trivselgruppen

Info till boende 2019-10-22

Solpaneler
Räckena som suttit på taken för installation av solpanelerna är nedtagna och imorgon kommer ställningarna som står mot gatan tas ner. Slutbesiktning kommer ske tidigast om två veckor.

Övertäckta prefonder orsakar problem med ventilation
När föreningen bytte fönster sattes så kallade prefonder ovanför fönster för att både kunna få in frisk luft, men också få rätt ljudisolering. Om dessa täcks över i en lägenhet gör det att ventilationen i resten av trapphuset inte kommer att fungera som den ska – eftersom luft tas in genom prefonderna och går ut genom ventilation i badrum och klädkammare. Det är viktigt att ni inte täcker över prefonderna.

Injustering värmen
Efter att ventilationen kontrolleras och godkänds i OVK (obligatorisk ventilationskontroll) behöver nu en injustering av värmen göras. Detta görs genom en strypventil som finns på ett ställe i alla lägenheter. Dock finns lägenheter där dessa blivit inbyggda av t.ex. lister vid renoveringar.

Detta innebär att vi behöver göra en inventering av alla lägenheters strypventiler. Boende kommer att få chans att åtgärda de som eventuellt är täckta efter inventeringen och efter detta kommer en hantverkare ut och gör injusteringen. Detta hoppas vi kommer kunna genomföras i november. Mer information kommer framöver.

Belysning i garaget
Gösta Cederhammar informerar om att styrelsen fått in tre offerter på ny belysning i garaget och styrelsen ska ta beslut om detta inom kort.

Odlingslådorna
Arbetet har blivit något fördröjt i och med att det var dåligt väder hela förra veckan. 42-längan räknas bli klar den här veckan.

Utökat antal cykelställ
Maths informerar om att arbetet pågår. 20 platser utökas vid Änggatan 23-25.

Takrengöring radhusen
Arbete påbörjat med mossborttagning på radhusen mot Köpmangatan.

Föreningen har även fått in offert för att göra samma sak på övriga hus samt för gavlarna på radhusen mot Bondegatan och på fasaden på Änggatan 29 mot gården.

Liten container står vid entrén mot Köpmangatan där all mossa läggs.

Klippning träd
Maths informerar om att klippning av träden är beställt och kommer göras i november.

Ny placering hjärtstartare
Vi bygger in hjärtstartaren i förrådet på gården så att den skyddas mot kyla och nederbörd. Anledningen att vi flyttar den är att den blir mer tillgänglig, om den behövs behövs ingen tagg för att komma in i återvinningsrummet och ta fram hjärtstartaren.

Processen med skruvarna i förråden
Arbetet med att täcka över skruvarna som gått igenom taket in i våra förråd åtgärdades av Eon på en dryg timma den 17 oktober.

Välkomna till årets godaste Ärtsoppa.

Välkomna till årets godaste Ärtsoppa.

Torsdagen den 21 nov 2019 kl. 18.00.
Vi ses i Samlingslokalen.

Föreningen bjuder på ärtsoppa, smörgås och lättöl/ vatten.

Vill du ha varm punch, ta det med i en termos.

Trivselgruppen
Margret (0722 188673) och Lena (070 6773899)

Information till boende 2019-10-01

Anteckningar från infomöte för boende med styrelsen för Brf Stenhuggaren16

Information från Eon
Fredrik Kristoffersson, projektledare från Eon, informerade om solcellerna som installerats på föreningens tak och även de laddstolpar som nu finns i garaget.

Laddstolpar
Fyra laddstolpar för elbil har installerats i garaget. Vid varje laddstolpe kan två bilar laddas. Dessa är ännu inte igång, men så fort någon med elbil vill hyra så kommer de att slås igång.

Laddstolparna använder sig av så kallad dynamisk lastbalansering, vilket innebär att om en bil laddar får den 22 kW av 44 kW tillgängligt, står fyra bilar får varje bil 11 kW var. För att använda laddstolparna behövs ett laddkort som är kopplat till kreditkort. Laddkortet laddas till en början med 200 kr. Till detta finns en app kopplad där det går att se Eons samtliga offentliga laddställen.

Solceller
Solcellerna som monteras på föreningens tak kommer förhoppningsvis vara klara för driftstart inom två veckor från dagens datum (1 oktober) eller i vilket fall under oktober månad.

Solcellerna kan generera 60,45 kW och all el som genereras av solcellerna går till boende i föreningen, det vill säga inget säljs till nätet. Totalt kommer 195 paneler installeras på taken.

Växelriktarna sitter på kallvinden Änggatan 23. Solcellerna har en effektgaranti på 25 år och beräknas ha en effekt på 80 % efter detta.

Vid alla solceller finns värmeslingor som slår igång när vädret blir kallt – för att slippa istappar och att behöva ordna med manuell skottning av taken.

I samband med installationen har några dåliga pannor bytts på taken. Skruvar som fäster solcellerna i taket har gått igenom taket in på föreningens kallförråd, vilket Eon kommer att åtgärda 17 oktober enligt utlämnad information.

Ställverket har bytts idag 1 oktober – därav elavbrottet. Detta gjordes bland annat för att vi i framtiden ska kunna ha plats för utökning av laddstolpar i föreningens garage.

Tavla med info om solcellerna
En tavla kommer att sättas upp på en av fasaderna vid föreningens entré vid Köpmangatan vid gästlägenheten där det står att föreningen har solceller installerade och hur mycket el producerats fr.o.m. då att tavlan satts upp. Tavlan kommer även visa hur mycket co2-besparing som gjorts. Bygglov har ansökts för detta. Det kommer även att synas hur mycket el som producerats via en sida på nätet.

Föreningen har beviljats bidrag med 30% av installationskostnaden.

Vinterhalvåret
Maths informerar om att föreningen har skrivit avtal med Trädgårdstjänst AB att sköta vinterskötseln av föreningens innergård.

Belysningen garaget
Gösta informerar om att samtliga armaturer kommer bytas till ledbelysning. Allt är inte klart ännu, då vi inväntar offerter med alternativ på detta.

Utökning platser till cykel
Maths informerar om att styrelsen beslutat att utöka cykelparkeringen vid Änggatan 23 och 25. Arbetet utförs av Trädgårdstjänst och de har redan påbörjat processen, i samband med att de även byter ut odlingslådorna vid radhusen. Cykelparkeringen kommer att utökas med 25 platser.

Brandskyddskontroll
Conny informerar om att föreningen tillsammans med företaget Kidde uppdaterat föreningens brandskydd enligt gällande bestämmelser. Man har bland annat sett över nödutgångar, brandsläckare och branddörrar. Allt material finns digitalt; en ”brandpärm” samt mallar och app för egenkontroll av brandskydd.

En medlem frågar om nya tobakslagen ingår i detta arbete- rökförbud gäller. Styrelsen tar till sig frågan och återkommer i frågan vid ett senare tillfälle.

Buskar/träd i odlingslådorna – krav och samköp
Det är endast 30-40 cm djup ner till garagetaket från radhusens tomter, vilket gör det väldigt viktigt att inte plantera växter vars rötter växer för långt ner. Lars har varit i kontakt med Trädgårdstjänst om förslag på passande växter som kan passa och har fått en lista på dessa. Om de som bor i radhusen vill samordna sina önskemål, kostar det mindre ju fler som går ihop.

Skruvarna i förrådstaken
Skruvar från solcellsinstallationen gått igenom taket in till kallförråden på vindarna och den 17 oktober kommer Eon hit för att åtgärda detta. Eftersom de flesta förråden är låsta är det är viktigt att svara på meddelandet som gått ut om detta, så att detta kan lösas snabbt. Det går också bra att kontakta Gösta som samordnar detta med Eon.

Datum föreningsstämman
Tisdag 21 april är föreningsstämman, i Frälsningsarméns lokal på Rudbecksgatan.

Trivseldag lördag 12 oktober

Vi träffas vid pergolan kl. 10:00 och utför olika arbetsuppgifter i trädgården inför kommande vinter.

Vi kommer att hålla på ett par timmar.

Vad som ska göras får Du veta när Du kommer till samlingen vid pergolan.

Föreningen bjuder under dagen på kaffe och korv.

Container finns tillgänglig under dagen.

VÄLKOMNA!
Styrelsen och trivselgruppen

Trivselkalendarium hösten 2019

Trivselkalendarium för hösten 2019

Brf Stenhugaren 16s trivselkalendarium för hösten 2019 är klart.

Café Stenhuggaren i samlingslokalen alla helgfria torsdagar kl. 10:30-12:00 under oktober-december och januari-maj.
Kaffe och kaka 10 kr.

Fredag 13 sept kl. 18:00
Vad? Knytkalas, kräftskiva
Var? Samlingslokalen
Se anslag.

Lördag 12 okt kl.10:00
Vad? Trivseldag, vi tar in utemöblerna m.m.
Var? Pergolan och Samlingslokalen
Föreningen bjuder på korv och fika.

Fredag 18 okt kl. 18:30
Vad? Vinprovning
Var? Samlingslokalen
Se anslag.

Torsdag 21 nov kl. 18:00
Vad? Ärtsoppa (föreningen bjuder)
Var? Samlingslokalen

Tisdag 10 dec ca kl. 18:00
Vad? Nobelfesten. Vi följer festen på TV.
Var och en tar med sig det den vill äta och dricka. Du som vill använda dina finkläder, passa på.
Var? Samlingslokalen

Har du förslag på andra gemensamma aktiviteter, kontakta Trivselgruppen!

Information om laddplats för el-/hybridbil

Styrelsen har beslutat att iordningställa åtta P-platser för laddning av el- /hybridbilar i garaget. Fyra laddstolpar kommer att installeras, där varje stolpe betjänar två bilar.

Vi har gjort en uppgradering av laddstolparna – så att ”alla stolpar pratar med varandra”. Det innebär att om ex. fyra bilar laddas samtidigt så laddas max 11 kW per bil och tar all tillgänglig effekt. Laddas åtta bilar samtidigt delas effekten lika, dvs. 5,5 kW per bil. Allt eftersom bilarna laddas klart ökas effekten till de som fortfarande laddar.

När behovet ökar är det styrelsens avsikt att fortsättningsvis utöka antalet P-platser med motsvarande laddningsmöjlighet.

Styrelsen har även beslutat att följande ekonomiska villkor ska gälla:

  • Hyra av P-plats med laddningsmöjlighet utgår med ett tillägg av 250 kr/månad utöver nuvarande hyreskostnad 490 kr/mån, dvs. i dagsläget totalt 740 kr/ månad.
  • Priset för förbrukad el för laddning utgår med ett tillägg av 1,00 kr/kW utöver vad boende betalar i handelsel.

Bokning och turordning av garageplatser hanteras på www.mittriksbyggen.se, skapa ett konto och logga in. Det är kostnadsfritt och tar bara några minuter.