Motioner inför föreningsstämman 2024

Det är dags att lämna in motioner inför föreningsstämman 2024. I dagsläget har vi inget datum klart för stämman. Du kan lämna din motion i föreningens brevlåda Änggatan 23 eller mejla till info@stenhuggaren16.se senast torsdag 1 februari.