Information till boende 2022-09-12

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren16 den 12/9-22.
Närvarande från styrelsen: Jan Lönnman, Conny Granqvist, Mikael Kihlgren, Per Odencrants,
Lars Nykvist, Anette Warnqvist, Lennart Nilsson, revisor och Stefan Eriksson, Riksbyggen.
Stefan Eriksson gav en översiktlig redovisning över föreningens ekonomi på följande punkter:


 1. A) Föreningen har 9,4 miljoner i kassan.
  B) Föreningen har lån på föreningens fastigheter motsvarande 64 miljoner, fyra fasta lån och ett rörligt. Fasta lån som går ut i följande ordning 30/4 -23, 30/1-24, 30/7-25 och 1/9-25.
  C) Stefan Eriksson redovisade hur lånen är fördelade och hur de amorteras.
  Jan Lönnman berättade att lånen amorteras enligt plan.
  D) Föreningens solidaritet är 11% vilket är bra jämfört med företag där 25% anses bra, även om 11% för en BRF är svårbedömt.
  E) Föreningens lån sett till m2 bostadsyta är 5037 kr vilket är mycket bra.
  F) Ränta/netto-omsättning är 5%, ända upp till 20% tyder på en välmående förening.
  G) Framtida avgiftshöjningar togs upp, styrelsen får fatta beslut i frågan.
  H) Elavtal och fjärrvärmeavtal är fasta och sträcker sig fram till 2027. Föreningen har bytt elleverantör från EON till Göteborgs Energi Din El AB.
  I) Vatten och avloppsavtal kan ej bindas utan de bestäms av Örebro kommun.
  Sammanfattningsvis, föreningens ekonomi och likviditet kan anses som god enligt föreningens revisor, Lennart Nilsson.

Mikael Kihlgren från Teknikgruppen redovisade BRF pågående projekt:

 1. Byte av ”taggar”. Ingår i skalskyddsprojektet som utförs av Säkerhetsprofilen, bytet av taggar går enligt planerna.
 2. Renoveringen av föreningens fem tvättstugor samt bytet av vitvaror.
  Conny Granqvist gav en bakgrund till projektet med tvättstugorna, det har under de senaste åren varit dyra reparationer på vitvarorna som är femton år gamla, de nya maskinerna kommer att vara energisnåla.
  Föreningen tar in tre offertar på ombyggnation och Riksbyggen en offert på vitvaror.
  En tvättstuga i taget kommer att renoveras, renoveringen omfattar bl. golv, väggar och avloppsbrunnar. I samband med renoveringen kommer ventilationen att ses över.
  I dagsläget är det inte klart när tvättstugeprojektet kommer att vara klart.
 3. Byte av fönster på Kungsgatan 38. Dialog förs med byggnadsnämnden inför bytet angående färgval och fönstrenas konstruktion.
 4. Föreningens tre skyddsrum och laddplatser.
  Skydsrummen har besiktigats av Svenskt civilskydd och skall nu restaureras för att uppfylla skyddsrumsstandard.
  Laddplatser måste flyttas pga skyddsrumsarbetet. I garaget finns sammanlagt åtta ladd-platser, tre av dem används. Med den eltillgång som finns i garaget kan antal laddplatser öka till tolv.

Frågor från auditoriet, BRF medlemmar.
-Hur många laddplatser planeras ?
Svar: se punkt 5.
-Hur planeras framtida amorteringar ?
Svar: se punkt 1C.
Hur ser underhållet ut historiskt, har vi underhållit för lite ?
Jan Lönnman, föreningen har en underhållsplan som föreningen följer.
-Solpaneler på radhusen ?
Jan Lönnman, är ej lönsamt pga radhusens läge.
-Friskluftsintaget Änggatan 23, en fläkt med hög ljudnivå, går det att åtgärda ?
Jan Lönnman, skall ta reda på om det är möjligt.
-Solcellernas effekt ?
Jan Lönnman, solcellernas maximala effekt är 60 kW.
På den digitala tavlan kan ses hur mycket som produceras.
Vi har i dagsläget producerat lika mycket el som helåret 2021.
Conny Granqvist redovisade garantierna för solcellerna,
– att under de tio första åren ge minst 90% av deras fulla effekt.
– att under tjugofem år från start ge minst 80% av deras fulla effekt.
-Luftintag i lägenheter, filterbyte ?
Jan Lönnman besvarade frågan, fönsterleverantören, FSN, skall byta de yttre filtrena.
I samband med bytet måste en OVK ske, Obligatorisk Ventilations Kontroll.
Den senaste besiktningen av fönstrena var utan anmärkning.
-Rökning ?
Rökning är tillåtet på balkong.
-Hur mycket kan föreningen låna ?
Banken gör en bedömning utifrån föreningens mark, fastigheter och lån och utifrån det kan maximalt 75% lånas.
-Avgift tvättstugor ?
Tvättning kommer att vara avgiftsfri.

Vid protokollet
Per Odencrants/sekreterare.