Motioner inför föreningsstämman 2022

Det är dags att inlämna motioner inför föreningsstämman 2022.

I dagsläget har vi inget datum klart för stämman och vi vet ju inte heller om det kommer att bli möjligt att genomföra stämman med fysisk närvaro.

Du kan lämna Din motion i föreningens brevlåda Änggatan 23 eller mejla till anders.hamp@moje.se senast 10 februari.