Åtgärder för att minska riskerna för inbrott

Även vi i Stenhuggaren har under senaste året haft problem med stölder och inbrott. Det är både nycklar och taggar som används förutom att det går att komma in på gården, för den som vill, utan vare sig nyckel eller tagg.
Vi kommer nu, tillsammans med låsföretaget Säkerhetsprofilen, att genomföra en hel del åtgärder för att öka vår säkerhet.

Vi kommer under den närmaste tiden påbörja och genomföra följande
• Byta samtliga lås på grindarna eftersom flera av låsen idag är ur funktion eller fungerar dåligt.
• Vi gör en översyn av samtliga grindar.
• Till cykelrummen på Köpmangatan 45 och Änggatan 23 kommer man – när installationen är klar – enbart in med tagg.
• Dörrarna i trapphusentréerna kommer att ändras så att dom inte längre kommer att öppnas samtidigt som man öppnar grinden med sin tagg. Det innebär att Du får ”tagga” även vid entrédörren, detta för att förhindra att någon obehörig smiter in.
• Om däremot en gäst ringer på i porttelefonen så kommer trapphusentréerna att öppnas. Den tid som dörrarna kommer att vara öppna kommer att sänkas avsevärt.
• Vi gör justeringar och byten av dörrstängare för att se till att dörrarna går ordentligt i lås.
• Vi sätter dörrstängare på tvättstugedörrarna.
• Miljörummet vid Änggatan 23/25 förses med sensorlist för att inte dörren ska slängas upp och skada någon.
• När räddningstjänst och ambulans använt sin akutnyckel kommer grinden att återgå till stängt läge.

Under tidig höst kommer vi att byta ut samtliga gamla taggar, och även fjärrkontrollerna till garaget, mot nya. Samtliga gamla taggar och fjärrkontroller kommer att avaktiveras.
Angående detta byte, och vad det innebär att Du måste göra, kommer det mer information om senare.

Anders Hamp
Ordförande