Nytt datum för föreningsstämman

Nytt preliminärt datum för årets föreningsstämma

Vi ändrar datum för årets föreningsstämma till preliminärt TISDAG 9 JUNI kl.18.00.
I den bästa av världar kan vi då ha vår stämma.

Kallelse och övriga handlingar kommer att utdelas till Er utifrån detta datum – såvida vi inte fortfarande har virus i vårt samhälle.
Plats: Frälsningsarméns lokaler

Anders Hamp
Ordförande