Utbyte gårdsbelysning

Styrelsen har tagit beslut om utbyte av gårdsbelysningen.

Vi vill med detta utbyte av belysningen nå två mål:

  • Vår gård blir bättre belyst
  • Vi kommer att spara energi genom att enbart ha LED-armaturer

Etapp 1:

Kommer att börja redan nu på torsdag 20/9 med byte av belysningen vid grinden mot Köpmangatan. Det blir utbyte av 6 sk. pollare och fyra spotlights för dekorationsbelysning av sten och gröna växter. Dessutom blir det byte  av ljuskällor i lyktan vid trottoaren.

Etapp 2:

Kommer prel. att börja vecka 43. Då byts armaturer på 10 stolpar och 10 pollare dvs. övrig belysning på gården. Såväl stolpar som pollare kommer vara  förprogrammerade för nattsänkning. På några stolpar kommer det sitta eluttag med jordfelsbrytare.

Under arbetet kommer grundbelysning att finnas.

Anders Hamp

Ordförande Stenhuggaren