Antal garageplatser

Styrelsen tog 2017-10-31 beslut om att regeln en garageplats per lägenhet skall gälla fortsättningsvis. Ingen ändring för de som sedan länge har 2 platser, men dessa platser går tillbaka till föreningen den dag medlemmen säljer sin bostadsrätt. För medlemmar som inte har bil men garageplats och hyr ut denna skall garageplatsen omrgående sägas upp.