Aktuellt 2017-01-31

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro efter ordinarie styrelsemöte, 2017-01-31

 

 

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 1. Radonmätning kommer att göras i varje lägenhet på bottenvåningen och i alla radhusen samt en lägenhet per våning (slumpmässigt utvald). S.k. ”puckar”, 2 st. placeras, en i sovrummet och en i vardagsrummet. Puckarna ska ligga i två månader och därefter ska resultaten analyseras. Puckarna har redan börjat placerats ut.
 1. Nödljus i trapphusen kommer att utökas till varje våningsplan under februari.
 1. Nödljus i garaget kommer också att sättas upp under våren.
 1. Gårdens utomhusbelysning kommer att bytas till LED-lampor. Först ut väggarmaturen 26 st. Så småningom pollarna 9 st. och stolpbelysningarna 11 st.
 1. Wi-Fi i vår gästlägenhet. Styrelsen undersöker kostnaden, återkommer i frågan.
 1. Brf Stenhuggarens årstämma är bestämd till den 9 maj på Södermalmshemmet. Välkommen.
 1. Trivseldagen, då vi vårstädar i trädgården och  med avslutande gemensamt fika och korv. Dagen är planerad till lördag  22 april.  Mer  information kommer.
 1. Bokning på distans är nära förestående. Du kan då boka tvättstuga, gästlägenhet och  samlingssalen via din telefon eller dator.  Föreningen avvaktar besked från Comhem, Bravida monterar och förhoppningsvis ska allt vara klart till den 1 mars 2017.
 1. Fönsterprocessen, allt går enligt tidsplanen. I dags dato har fönsterbytet kommit till Änggatan 27 och går mot Änggatan 29 och vidare mot Kungsgatan. Sist ut är Kungsgatan 40 och där vänder arbetet och fönsterbytet fortsätter mot gården och allt ska enligt planerna vara klart, inklusive radhusen, i november 2017.
 1. Borrplanen. Förfrågan ligger nu hos Örebro kommun och de handlägger ärendet i dagarna. 22 borrhål på vår innergård. Kostnad 5 – 6 miljoner för föreningen och här måste föreningen ta ett lån om planer sätts i verket.
 1. Injustering av ventilationen blir när alla fönster är utbytta, alltså inte före november 2017.
 1. Soppåsarna kommer att bli bestående bruna papperspåsar
 1. Brandvarnare är inköpta till alla lägenheter. Gösta, Göran, Janne kommer och monterar upp den i din lägenhet när Du är hemma. I och med att alla har brandvarnare i sin lägenhet kommer brandriskpremien att minska i kostnad.
 1. Jordfelsbrytare. Styrelsen har tagit fram kostnad för jordfelsbrytare till alla lägenheter. Information om ämnet kommer att hållas i samlingssalen den 27 feb. kl. 17.30 och 18.30. Då presenteras olika alternativ och priser. Här står lägenhetsinnehavaren för hela kostnaden. Även  här gäller att brandriskpremien kommer att minska om man ser över sin elinstallation i bostaden.

Välkommen till nästa informationsstund den 2 mars kl. 18.00 i samlingssalen.

Anders Hamp

Ordförande

Aktuellt 2016-11-08

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2016-11-08

18.00 – 18.30.

  

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 

 1. Bergvärme: Föreningen har fått klartecken av kommunen att jobba vidare för att undersöka möjligheterna att gå över till bergvärme.I ett första skede ska vi ta fram en sk. borrplan.

Ska vi satsa på bergvärme innebär det en stor investeringskostnad som inte ryms inom vår vanliga budget. Men vi ska inte finansiera investeringen genom att höja månadsavgiften.

 

2     På stämman i maj beslutades att alla boende- på egen bekostnad –  ska erbjudas möjlighet låta installera jordfelsbrytare i bostaden.Föreningen kommer också att erbjuda boende möjlighet att köpa – en ny elcentral.

3.    Radonmätning är ett lagkrav och är nu påkallat från Örebro kommun att det måste göras i huset. Mätningen kommer att ske först när alla fönster i etapp 1 är gjort, sålunda fram emot våren 2017. Alla lägenheter på bottenvåningen ska radon mätas och 20 % av övriga lägenheter – utses efter stickprov. Lägenhetsinnehavaren får hämta mätutrustningen i samlingssalen. Information kommer att ges i god tid före.

4.    Övervakningskameror i garaget. Ytterligare tre kameror är snart på plats och då kommer vi att ha sex kameror som kommer att täcka ca 90% av garageytan.

5.   Nödljusen i våra trapphus och garage är inte tillräckligt i antal. Ytterligare nödljusbelysning kommer att sättas upp i trapphusen och garaget. I ”källargångarna” kommer fluorerande tejp att fästas på golven.

6.   Abonnemang el. Beslut har nu tagits att föreningen ska ha ett gemensamt elabonnemang, det blir ett för Kungsgatan 38 och ett för övriga fastigheter. Information gavs muntligen vid informationsmötet 161006 i samlingssalen. Vissa juridiska frågor har dykt upp i samband med detta och det medför att arrangemanget kräver ett stämmobeslut, så nu avvaktas frågan till vår nästa stämma i maj 2017.

7.   Underhåll av husets plåt – tak och stuprännor på trapphusen.  De är i stort behov av ommålning och offerter kommer att tas in så arbetet kan gå igång våren 2017.

8.   Husets värme får endast ombesörjas av RT-Driftsservice. Huset har ett komplicerat värmesystem som inte får röras av någon annan än vår serviceman på RT. Viktigt att veta i samband vi eventuella restaureringar. Kontakta gärna styrelsen för mer information.

9.   Modul bokning på distans ligger i planering vilket innebär att man ska kunna boka tvättstugan, samlingssalen eller gästrummet via din mobiltelefon eller dator.

10.   Namnskyltarna vid grindarna ska fuktsäkras inom kort.

11.   Fönsterprocessen, byte av fönster är klart på Köpmangatan 41, arbetet har gått hittills helt klanderfritt, och arbetet ligger rätt i tidsschema enligt planerna. Fortsättning följer.

Ett problem har uppkommit – nämligen på vilket sätt vi ska återmontera markiserna när de nya fönstren är på plats.

12.   Brandvarnare, styrelsen har beslutat att köpa in brandvarnare till varje lägenhet inkl. till samlingssalen, tvättstugor och gästlägenheten. I början av nästa år levereras brandvarnaren till boende – och brandvarnaren kommer också att monteras. I brandvarnaren kommer ett batteri att sitta som räcker tio år.

 13.  Grindarnas säkerhet, det finns i viss klämrisk i samband med grindens stängning och det ska elimineras till 100 % så att klämrisken kommer bort.

 14.  Hjärtstararen är snart på plats. När informationen kommer i Din brevlåda är hjärtstartaren uppsatt i vårt miljövårdsrum. På informationslappen finns erbjudande om träff där du kan komma och bekanta dig med hjärtstartaren och ställa frågor till Maja Cederhammar.

 15.  Riksbyggen är nu från och med 170101 både vår ekonomiska och tekniska förvaltare.På Riksbyggens hemsida kan vi alla göra felanmälningar.

 16.  SMS-meddelande till  mobiltelefon har blivit en succé. Många har lämnat sitt telefonnummer i föreningens brevlåda på Änggatan 23.

 17.  Månadsavgiften för januari 2017 halveras och den informationen kommer att synas på hyresavin.

 Nästa information- och frågestund blir i  januari 2017.

Styrelsen önskar alla  i  vår förening en fridfull jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Anders Hamp

Ordförande

Aktuellt 2016-10-06

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16
Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2016-10-06

18.00 – 18.30 Information och frågestund, 10 personer närvarande inkl. styrelsen  

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 1. Maja Cederhammar visade den för föreningen alldeles nyinköpta hjärtstartaren. Den kommer inom kort att placeras i miljövårdsrummet.Information till alla i föreningen kommer att delas ut.

 1. Ett kort planerat strömavbrott måndagen den 3 oktober i trapphusen visade att nödljusen ger för lite ljus och nu planeras en förbättring.
 2. I garagen finns idag 3 st. övervakningskameror vilket är för litet för att täcka hela anläggningen. 2 st. kameror kommer att köpas in under hösten och monteras.
 1. Ingen garagestädning under hösten 2016, framflyttas till våren 2017.
 2. Gröna kompostpåsar gjorda av majs(plastliknande) kommer att provas i föreningen. Start omkring årsskiftet. Påsarna är lätta att knyta, är helt täta och ger ingen lukt.
 1. Hyreskostnaden för samlingssalen kommer att höjas från o med 170101 från 100 kr/gång till 200 kr/gång.
 1. Trädgårdstjänst kommer till vår trädgård när träd o buskar är avlövade för att klippa detsamma.
 2. Inglasning av 4 st. balkonger under hösten, samma stil som tidigare.
 3. Många kom till informationsmötet den 4 okt i samlingssalen. Styrelsen informerade om fönsterbytet och gemensamt elabonnemang. Fönsterbyten börjar v 42 på Köpmangatan 41 och avslutas i v 20 2017.Information kommer till varje lägenhetsinnehavare i god tid. Presentation av personal finns på varje anslagstavla. Beslut har nu tagits att föreningen ska ha ett gemensamt elabonnemang vilket är till ekonomisk fördel för varje lägenhetsinnehavare.
 1. Planering av SMS information Sms till alla boende i föreningen vid behov av information som bör komma ut lite kvickt och snabbt. Styrelsen kommer att skicka ut ett formulär för ifyllande av medlemmens mobilnummer. Formuläret läggs i styrelsens postlåda Änggatan 23.

Anders Hamp

Ordförande

Byte av fönster

Äntligen skall vi få nya fönster. Syftet med fönsterbytet är primärt att få ner ljudnivån på trafikbullret, därför har kommunen ställt upp med ett betydande ekonomiskt bidrag.

Utöver ljudreduceringen får vi en förbättrad luftkvalité i lägenheterna. I de nya fönstren är ett nytt luftintag med ett filter monterat vilket innebär att inomhusluften blir renare. Fönstren  är utvändigt klädda med aluminiumplåt vilket innebär en betydligt lägre underhållskostnad. Nya persienner är monterade från fabriken.  Även energiförbrukningen kommer att sjunka.

Låt oss göra något bra av detta. Fönsterbytet kommer inte att gå obemärkt förbi. De montörer som kommer gör allt de kan för att störa så lite som möjligt.

Nu är det upp till oss att underlätta deras arbete så mycket vi kan, följ deras anvisningar och passa deras tider. Släpp aldrig in en hantverkare utan att han legitimerar sig.

Under vecka 42 startar arbetet som utförs av Fönsterspecialisten Norrland AB som i god tid kommer att meddela när arbetet kommer att utföras i din lägenhet..

Man startar på Köpmangatan 41 och hela arbetet beräknas vara klart till sommaren 2017.

Presentation av projektgruppen

Aktuellt 2016-09-06

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2016-09-06

18.00 – 18.30 Information och frågestund, 10 personer närvarande inkl. styrelsen

 

 Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 

 1. Övervakningskamerorna i garaget fungerar ej fullt ut bra. Komplettera med ytterligare två kameror för att få en bättre överblick.
 2. Byte och komplettering av akustikplattor i taken i trapphusen. Plattorna byts ut helt på Änggatan 23.
 3. Hybridbilar i garaget – Riksbyggen sätter upp speciella elmätare i föreslaget ”hörn” i garaget. Fyra platser är planerade.
 4. Jordfelsbrytare ska finnas i alla lägenheter. Önskas ny elcentral får lägenhetsinnehavaren betala den själv, i den kommer då jordfelsbrytaren att finnas. Vill man behålla det gamla kommer jordfelsbrytaren att sitta bredvid den gamla elcentralen. Styrelsen kommer att ta fram offert till förmån till medlemmarna.
 5. Att boka till tvättstugor och samlingssalen/gästlägenheten kommer att möjliggöras under hösten från sin dator. Information kommer.
 6. Vår ekonomiska förvaltare Prubor har sagt upp sitt avtal med Brf Stenhuggaren från och med 170101. Ny ekonomisk förvaltare kommer troligen att bli Riksbyggen.
 7. Under året 16/17 kommer OVK att justera in spiskåporna. Information kommer.
 8. Fönsterbyte. Våra nya fönster tillverkas i Norrland och arbetet startar i v 42 och ska vara klart i v 20 2017. Etapp 1: Fönsterbyte mot gatan börjar med, Köpmangatan sedan Änggatan och därefter Kungsgatan. Persienner kommer att finnas i fönstren när allt är klart.

Etapp 2 fönsterbyte mot trädgården kommer att ske, inget datum är ännu bestämt.

Mer information kommer att ges, se affischering i trapphusen.

 1. Trädgårdstjänst kommer inom kort att beskära buskar och träd i trädgården.
 2. Elförbrukning! Styrelsen kommer att arbeta fram ett gemensamt el abonnemang.

Informationsmöte kommer att ges samtidigt som informationen om byte av nya fönster.

 

 

 

Anders Hamp

Ordförande