Information 2020-01-22

Boendeinformation, bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16 Örebro, 22/1-2020, 18:00.

Anders Hamp informerade om följande vad gäller moderniseringen av fastighetens nio hissar.
Föreningens förhandlingar om modernisering av föreningens alla nio hissar, med Hisscentralen,  slutförs nästa vecka, v.5.
Moderniseringen av hissarna kommer att börja v. 33.
Moderniseringen av hissarna börjar prel. i uppgång 46A. Under restaureringstiden av hissarna kommer varje hiss att stå stilla mellan 2-3 veckor.

Bra att om så är nödvändigt planera för ev. alternativt boende under renoveringstiden eller alternativ transport till lägenheten under tiden hissarna står stilla.

Frågor från hyresgästerna:
Varför måste moderniseringen göras ?
Svar: I förebyggande syfte så att inga oförutsedda och stora driftstörningar ska ske som kan orsaka långt driftsstopp.Våra boendes trygghet är den viktigaste anledningen till att vi moderniserar hissarna nu.

Hur finansieras projektet ?
Svar: Vi använder de pengar vi har på underhållskontot så långt det är möjligt men det kan också bli aktuellt att ta lån.

Håkan Solback informerade om den digitala skylten och visade på föreningens förslag på lay-out på skylten.
Leverans av skylten planeras tidigast om sex månader.

Fråga från hyresgästerna:
Kan informationen från skylten överföras till hemsidan ?
Svar: Håkan S  tar med sig frågan.

Maths informerade om tak- och balkongrengöringen på trapphusen.
Pumparna är trettiosex år gamla och borde ha bytts ut för fem till tio år sedan. Information kommer om tidpunkt för rengöringen och vad boende ev. måste göra för att ex. skydda sin balkong

Moderniseringen av värmepumparna.
Gösta Johansson  informerade.
 Moderniseringen kommer att innebära en ny värmepump som kommer att ”betala sig” på drygt tre år.
Arbetet skall utföras under sommaren 2020.

Anders  informerade om ansökan om bidrag till solcellsanläggningen.
Bidrag har beviljats för 30% av kostnaderna för solpanelerna.
Bidrag har även sökts för värmeslingorna som lagts   för att hålla hindra snö och is runt panelerna.

Conny Granqvist informerade om laddningsstolparna i garaget för elbilar.
Ansökan har gjorts för ytterligare två stolpar vilket innebär att vi fått ytterligare fyra laddningsplatser. I garaget finns nu åtta platser för laddning av fordon.

Anders  informerade om injusteringen av värmen
Under v. 9-10 kommer  RS-Driftteknik att kontrollera alla strypventiler och ställa in värmeflödet. Strypventilerna får efter injusteringen absolut inte ändras av boende.
I tjugonio av lägenheterna är strypventilerna överbyggda. Boende  i dessa lägenheter kommer att mot ersättning erbjudas hjälp att göra strypventilerna tillgängliga för injustering.

Maths informerade om radhusens baksidor.
Utearbetena är avklarade. På några håll saknas lite jord vilket kommer att ersättas. Gräsmattsytor kommer att åtgärdas under våren, behöver värme.

Maths informerade om föreningens nya cykelställ utanför portarna 23-25.
Boende på Köpmangatan 41 och 45 kommer att hänvisas till de nya cykelställen när det inte finns plats vid de ”egna” cykelställena. Det är inte tillåtet att parkera cykel direkt utanför gästlägenheten.

Maths Nickelsberg informerade om att en brandskyddsplan nu är klar.
Det sista som gjordes var att byta till brandsäkra dörrar på Kungsgatan 38 i ingången från gården.
Kontroll av brandskyddet kommer att göras regelbundet enligt SYBRA – Systematiskt Brand Skydds  Arbete.

Information från Maths Nickelsberg om parkeringsplatser i garaget.
Viktigt att befintliga motorfordon befinner sig inom de markerade parkeringsrutorna och att   material som  hinkar m.m som tas bort från garageplatsen. I annat fall kommer dessa material att kasseras.
Maths kommer att  omgående kontakta de boende som förvarar ”annat” i parkeringsrutan.

Anders  informerade om rökförbud.
Fr.o.m 1/3 råder rökförbud på föreningens allmänna platser.
Gösta Cederhammar kommer att  se till att askkopparna tas bort och att likaså att informationsskyltar om rökförbud sätts upp.

Maths  informerade om vårens garagestädning.
Förslag är att den börjar efter påskhelgen, 23-24/4.
Våtstädning planeras, vilket kommer att ta två dagar i anspråk.
Mer information om strategin för hur garaget kommer att kunna användas under denna tid kommer.

Trivseldagen  planeras till 25/4.
Container kommer att finnas tillgänglig för grovsopor.

Vid protokollet: Per Odencrants.

Information 2019-12-03

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i samband med

med ordinarie styrelsesammanträde 2019-12-03

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och gav nedanstående information

 1. Solpanelerna

Conny informerade om att solpanelerna nu producerar el.

 • Digitala tavlan

Information om hur mycket el vi producerar, hur mycket vi sparar och hur

mycket CO 2-utsläppen minskar kommer att sättas upp vid stora grinden på fastigheten Köpmangatan 45.

Tavlan kommer att beställas med en leveranstid på c:a sex månader.

 • Renovering av hissar

Styrelsen planerar för att modernisera samtliga hissar. Nuvarande hissar är c:a 35 år gamla och

kostar mycket i underhåll och reparationer – drygt 100.000 kronor per år. Moderniseringen

kommer att kosta föreningen ungefär 6 miljoner. Detta  vill vi göra främst för att så långt

det är möjligt öka säkerheten för våra boende. Det krävs tre veckors arbete för att modernisera

en hiss. Om beslut tas i styrelsen beräknas arbetet påbörjas sommaren 2020.

Ingen av närvarande medlemmar hade några invändningar mot förslaget.

 • Modernisering av undercentralerna

Vi planerar för att  byta värmepumpar och datorisera styrningen i våra undercentraler. Gäller fem nya

värmepumpar på Köpmangatan 41 och 45 samt Kungsgatan 46 B. Vi kommer att spara mycket

i energiåtgång. Varje värmepump ”har betalt sig” efter drygt tre år enligt den energikartläggning vi

gjort med hjälp av extern expertis. Total kostnad tre miljoner.

 • Prefonder i fönstren

Det har tyvärr visat sig att en del boende täckt över sina inluftsventiler därför att det kommer in för

mycket kall luft! Det är helt  förbjudet att på något sätt hindra  inluftsventilernas funktion.  Styrelsen

kommer att gå ut med tydlig information kring problemet och de konsekvenser som övertäckta

prefonder medför.

 • Kontroll av värmen

För att vårt värmesystem ska fungera måste de sk. strypventilerna i resp. lägenhet vara rätt inställda.

Strypventilerna ligger någonstans på värmeslingan i Din lägenhet. Det är alltså inte den ventil som finns

direkt under Ditt element

Vi har ett ettrörssystem som gör att vi alla är beroende av varandra.

Om någon ändrar strypventilen/strypventilerna i sin lägenhet får det på ett eller annat sätt påverkan på övriga boende.

Det är därför vi i vissa lägenheter har för varmt och i andra lägenhet för kallt!

Några har byggt i sina strypventiler bakom nya golvlister. Alla strypventiler måste göras tillgängliga för

att injusteringen av värmen ska kunna göras.

De som byggt in sina strypventiler måste på egen bekostnad åtgärda detta. Information till de boende

som berörs kommer att delas ut.

 • Odlingslådorna radhusen

Maths informerade att odlingslådorna nu är klara. Det som återstår är mellanväggarna som åtskiljer

ska byggas med start vecka 49.

 • Cykelställ

Utökat antal cykelställ vid Änggatan 23/25 är nu klart.

När det är fullt i cykelställen  Köpmangatan 45 ska dessa cyklar placeras i cykelställen Änggatan 23/25

Vi ska inte ha cykelparkering utanför gästlägenheten.

 • Hjärtstartare

Ny placering av hjärtstartare blir vid förrådet vid pergolan. Den kommer att bli mer lättgänglig eftersom

man inte behöver varken nyckel eller tagg för att nå den. Information kommer när att allt är klart.

 1. Klotter/klistermärken

Vi ska nolltolerans mot klotter/klistermärken

Detta innebär att varje boende bör/ska göra anmälan till Riksbyggen när man upptäcker klotter.

 1. Belysningen i nedgångarna till garaget

Frågan kom från medlem om varför det inte lyser upp när man ska gå upp eller ned till garaget. Idag

krävs att man trycker på strömbrytaren  när dagsljuset gör att utelampan vid garaget inte är tänd. Dessutom

är ”knapparna tröga! Styrelsen jobbar vidare med frågan.

Anders Hamp

Ordförande

Släktforskarträffar

Släktforskningsträffar i vår samlingslokal 2018

Släktforskar du på egen hand eller vill du kanske komma igång igen men det blir liksom inte av? Nu finns möjligheten!
Vi är ett litet gäng med intresse för släktforskning som träffas för att syssla med egen forskning och för att stötta varandra. Vår fina samlingslokal  i Stenhuggaren är en perfekt träffpunkt där vi har både utrymme, fikamöjligheter och tillgång till föreningens stora TV som kan kopplas till internet. Vi planerar att träffas varannan vecka 2018 mellan kl 18.00-20.00 tisdagar eller onsdagar.

OBS! Tisdagen den 6 mars visar vi hur man nu sedan den 1 februari i år gratis kan titta på gamla kyrkböcker via internet.

Hör av dig till Anne Agardh 070-3539083 eller Lizzy Florén 070-5324626 om du är intresserad av att vara med, så får vi en uppfattning om hur stort intresset är.

P.S. Titta gärna in på en av våra träffar och se vad vi håller på med. Vi har ingen kursverksamhet, men kan dela med oss av våra tips för hur man kan komma igång.

Välkommen!

Aktuellt 2017-04-25

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2017-04-25 18.00 – 18.30. Bilaga 1 till protokoll 382.

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 1. Garageporten reparationsarbete kommer att göras den 2 maj mellan kl. 11 – 13. Under den tiden kommer ingen bil att kunna passera ut eller in. Information kommer att finnas på dörrarna ner till garagen.
 2. Fönsterprocessen följer tidsplanen. Tidsplan finns i trapphusen.
 3. Bomnyckel finns nu för grindarna och till för att användas av ambulanspersonal vid utryckning till oss.
 4. Brandlarm i garaget kommer att monteras och larmljudet sätts utomhus vid nergångarna till garagen.
 5. Solpaneler 250 m 2, ligger i planering att sättas upp våra tak som ligger mot söder. Elen planeras att användas till våra gemensamma utrymmen.
 6. Brandskyddsplan är under utveckling och blir presenterad på stämman den 9 maj.
 7. Låneplanering. Två mindre lån är nu omförhandlade till 3 och 4 år med 1,1 % ränta.
 8. Avtal med Comhem ska omförhandlas med förhoppningsvis billigare villkor.
 9. Trädgården. En del av växterna i rabatten mot Bondegatan har dött. Trädgårdstjänst kommer inom kort och inspekterar och ersätter dåliga växter.

Gräsmattorna ska nu inför våren gödslas.

Under sommaren ska Maskinringen (de som klipper gräsmattan) ansvara för att ogräset kommer bort från rabatterna, de vill ha en påringning när det är behov.

 1. Radonmätningen är nu avslutad. Puckarna är insamlade och ivägskickade för analys. Återstår att invänta resultatet.
 2. Stämman den 9 maj kl. 18.00 plats: Södermalmshemmet lokal Träffpunkten. Alla medlemmar har fått kallelse i sin brevlåda den 25 april.

Välkommen till stämman den 9 maj kl. 18.00

Anders Hamp

Ordförande

Tidsplan för fönsterbytet

Vi planerar att byta fönster mot innergården enligt följande preliminära tidsplan:

Vecka 17 – 19, Kungsgatan 40
Vecka 19 – 21, Kungsgatan 46A
Vecka 21 – 23, Kungsgatan 46B
Vecka 23 – 25, Änggatan 29
Vecka 25 – 27, Änggatan 27
Vecka 27 – 29, Änggatan 25
Vecka 39 – 31, SEMESTER
Vecka 32 – 34, Änggatan 23
Vecka 34 – 36, Köpmangatan 45
Vecka 36 – 38, Köpmangatan 41

Planeringen är preliminär och det kan skilja någon vecka hit eller dit.

Kontakta vår arbetsledare på plats, Peter Holmberg 070-284 14 17 om ni reser bort eller ej kommer att vara hemma under perioden

Aktuellt 2017-04-06

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro efter ordinarie styrelsemöte, 2017-04-06 18.00 – 18.30.

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 1. Fönsterprocessen följer tidsplanen. När utsidan av husen är klara påbörjas insidan. En tidsplan inför sommaren och fönsterbyte kommer inom kort att planeras och informeras till berörda.
 2. Radonmätningen är nu klar och ”puckarna” ska samlas in för analys.
 3. Nödljus i alla våra trapphus är nu monterade, samt i källargångar. Nödljus i trappor ner till garagen är nu under uppmontering.
 4. Bokning på distans till tvättstugan, samlingssalen och övernattningslägenheten kommer att inom kort att vara klar. Information hittar man via vår hemsida och för att boka måste man gå via vår hemsida.
 5. Grindöppning för ambulanspersonal blir klart till nästa vecka som är v 15.
 6. Ringklocka finns nu till samlingssalen, sitter utifrån sett på vänster sida om grinden på insidan, det går mycket bra att nå den genom grinden från utsidan.
 7. Bergvärme. Vår borrplan har godkänts av kommunen. Förslag är nu att provborra ett hål för att se om det över huvudtaget är möjligt att genomföra bergvärme till fastigeten. Frågan kommer att beröras på årets stämma.
 8. Solceller på taket kan ge oss el till våra gemensamma utrymmen i fastigheten. Eon är inbokad att komma till vår teknikgrupp och informera om möjligheterna.
 9. Garagestädning är nu bestämt till den 25 och 26 april. Information kommer via hemsidan och till alla nedgångarna till garagen och till trapphuset till Kungsgatan 38
 10. Vindarna är inspekterade, och allt som står utanför förråden kommer att slängas i samband med trivseldagen den 22 april.
 11. Brandvarnare, alla brandvarnare är nu uppsatta, tillkommer nu är övriga gemensamma utrymmen.

Brandvarnare kan vara svårt att höra för hörselskadade, om så är fallet kan man kontakta audiologen USÖ, för råd och rön som också lånar ut hjälpmedel gratis.

Välkommen till nästa informationsstund den 25 april kl. 18.00 i samlingssalen.

 

Aktuellt 2017-01-31

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro efter ordinarie styrelsemöte, 2017-01-31

 

 

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 1. Radonmätning kommer att göras i varje lägenhet på bottenvåningen och i alla radhusen samt en lägenhet per våning (slumpmässigt utvald). S.k. ”puckar”, 2 st. placeras, en i sovrummet och en i vardagsrummet. Puckarna ska ligga i två månader och därefter ska resultaten analyseras. Puckarna har redan börjat placerats ut.
 1. Nödljus i trapphusen kommer att utökas till varje våningsplan under februari.
 1. Nödljus i garaget kommer också att sättas upp under våren.
 1. Gårdens utomhusbelysning kommer att bytas till LED-lampor. Först ut väggarmaturen 26 st. Så småningom pollarna 9 st. och stolpbelysningarna 11 st.
 1. Wi-Fi i vår gästlägenhet. Styrelsen undersöker kostnaden, återkommer i frågan.
 1. Brf Stenhuggarens årstämma är bestämd till den 9 maj på Södermalmshemmet. Välkommen.
 1. Trivseldagen, då vi vårstädar i trädgården och  med avslutande gemensamt fika och korv. Dagen är planerad till lördag  22 april.  Mer  information kommer.
 1. Bokning på distans är nära förestående. Du kan då boka tvättstuga, gästlägenhet och  samlingssalen via din telefon eller dator.  Föreningen avvaktar besked från Comhem, Bravida monterar och förhoppningsvis ska allt vara klart till den 1 mars 2017.
 1. Fönsterprocessen, allt går enligt tidsplanen. I dags dato har fönsterbytet kommit till Änggatan 27 och går mot Änggatan 29 och vidare mot Kungsgatan. Sist ut är Kungsgatan 40 och där vänder arbetet och fönsterbytet fortsätter mot gården och allt ska enligt planerna vara klart, inklusive radhusen, i november 2017.
 1. Borrplanen. Förfrågan ligger nu hos Örebro kommun och de handlägger ärendet i dagarna. 22 borrhål på vår innergård. Kostnad 5 – 6 miljoner för föreningen och här måste föreningen ta ett lån om planer sätts i verket.
 1. Injustering av ventilationen blir när alla fönster är utbytta, alltså inte före november 2017.
 1. Soppåsarna kommer att bli bestående bruna papperspåsar
 1. Brandvarnare är inköpta till alla lägenheter. Gösta, Göran, Janne kommer och monterar upp den i din lägenhet när Du är hemma. I och med att alla har brandvarnare i sin lägenhet kommer brandriskpremien att minska i kostnad.
 1. Jordfelsbrytare. Styrelsen har tagit fram kostnad för jordfelsbrytare till alla lägenheter. Information om ämnet kommer att hållas i samlingssalen den 27 feb. kl. 17.30 och 18.30. Då presenteras olika alternativ och priser. Här står lägenhetsinnehavaren för hela kostnaden. Även  här gäller att brandriskpremien kommer att minska om man ser över sin elinstallation i bostaden.

Välkommen till nästa informationsstund den 2 mars kl. 18.00 i samlingssalen.

Anders Hamp

Ordförande

Aktuellt 2016-11-08

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2016-11-08

18.00 – 18.30.

  

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 

 1. Bergvärme: Föreningen har fått klartecken av kommunen att jobba vidare för att undersöka möjligheterna att gå över till bergvärme.I ett första skede ska vi ta fram en sk. borrplan.

Ska vi satsa på bergvärme innebär det en stor investeringskostnad som inte ryms inom vår vanliga budget. Men vi ska inte finansiera investeringen genom att höja månadsavgiften.

 

2     På stämman i maj beslutades att alla boende- på egen bekostnad –  ska erbjudas möjlighet låta installera jordfelsbrytare i bostaden.Föreningen kommer också att erbjuda boende möjlighet att köpa – en ny elcentral.

3.    Radonmätning är ett lagkrav och är nu påkallat från Örebro kommun att det måste göras i huset. Mätningen kommer att ske först när alla fönster i etapp 1 är gjort, sålunda fram emot våren 2017. Alla lägenheter på bottenvåningen ska radon mätas och 20 % av övriga lägenheter – utses efter stickprov. Lägenhetsinnehavaren får hämta mätutrustningen i samlingssalen. Information kommer att ges i god tid före.

4.    Övervakningskameror i garaget. Ytterligare tre kameror är snart på plats och då kommer vi att ha sex kameror som kommer att täcka ca 90% av garageytan.

5.   Nödljusen i våra trapphus och garage är inte tillräckligt i antal. Ytterligare nödljusbelysning kommer att sättas upp i trapphusen och garaget. I ”källargångarna” kommer fluorerande tejp att fästas på golven.

6.   Abonnemang el. Beslut har nu tagits att föreningen ska ha ett gemensamt elabonnemang, det blir ett för Kungsgatan 38 och ett för övriga fastigheter. Information gavs muntligen vid informationsmötet 161006 i samlingssalen. Vissa juridiska frågor har dykt upp i samband med detta och det medför att arrangemanget kräver ett stämmobeslut, så nu avvaktas frågan till vår nästa stämma i maj 2017.

7.   Underhåll av husets plåt – tak och stuprännor på trapphusen.  De är i stort behov av ommålning och offerter kommer att tas in så arbetet kan gå igång våren 2017.

8.   Husets värme får endast ombesörjas av RT-Driftsservice. Huset har ett komplicerat värmesystem som inte får röras av någon annan än vår serviceman på RT. Viktigt att veta i samband vi eventuella restaureringar. Kontakta gärna styrelsen för mer information.

9.   Modul bokning på distans ligger i planering vilket innebär att man ska kunna boka tvättstugan, samlingssalen eller gästrummet via din mobiltelefon eller dator.

10.   Namnskyltarna vid grindarna ska fuktsäkras inom kort.

11.   Fönsterprocessen, byte av fönster är klart på Köpmangatan 41, arbetet har gått hittills helt klanderfritt, och arbetet ligger rätt i tidsschema enligt planerna. Fortsättning följer.

Ett problem har uppkommit – nämligen på vilket sätt vi ska återmontera markiserna när de nya fönstren är på plats.

12.   Brandvarnare, styrelsen har beslutat att köpa in brandvarnare till varje lägenhet inkl. till samlingssalen, tvättstugor och gästlägenheten. I början av nästa år levereras brandvarnaren till boende – och brandvarnaren kommer också att monteras. I brandvarnaren kommer ett batteri att sitta som räcker tio år.

 13.  Grindarnas säkerhet, det finns i viss klämrisk i samband med grindens stängning och det ska elimineras till 100 % så att klämrisken kommer bort.

 14.  Hjärtstararen är snart på plats. När informationen kommer i Din brevlåda är hjärtstartaren uppsatt i vårt miljövårdsrum. På informationslappen finns erbjudande om träff där du kan komma och bekanta dig med hjärtstartaren och ställa frågor till Maja Cederhammar.

 15.  Riksbyggen är nu från och med 170101 både vår ekonomiska och tekniska förvaltare.På Riksbyggens hemsida kan vi alla göra felanmälningar.

 16.  SMS-meddelande till  mobiltelefon har blivit en succé. Många har lämnat sitt telefonnummer i föreningens brevlåda på Änggatan 23.

 17.  Månadsavgiften för januari 2017 halveras och den informationen kommer att synas på hyresavin.

 Nästa information- och frågestund blir i  januari 2017.

Styrelsen önskar alla  i  vår förening en fridfull jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Anders Hamp

Ordförande

Aktuellt 2016-10-06

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16
Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2016-10-06

18.00 – 18.30 Information och frågestund, 10 personer närvarande inkl. styrelsen  

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 1. Maja Cederhammar visade den för föreningen alldeles nyinköpta hjärtstartaren. Den kommer inom kort att placeras i miljövårdsrummet.Information till alla i föreningen kommer att delas ut.

 1. Ett kort planerat strömavbrott måndagen den 3 oktober i trapphusen visade att nödljusen ger för lite ljus och nu planeras en förbättring.
 2. I garagen finns idag 3 st. övervakningskameror vilket är för litet för att täcka hela anläggningen. 2 st. kameror kommer att köpas in under hösten och monteras.
 1. Ingen garagestädning under hösten 2016, framflyttas till våren 2017.
 2. Gröna kompostpåsar gjorda av majs(plastliknande) kommer att provas i föreningen. Start omkring årsskiftet. Påsarna är lätta att knyta, är helt täta och ger ingen lukt.
 1. Hyreskostnaden för samlingssalen kommer att höjas från o med 170101 från 100 kr/gång till 200 kr/gång.
 1. Trädgårdstjänst kommer till vår trädgård när träd o buskar är avlövade för att klippa detsamma.
 2. Inglasning av 4 st. balkonger under hösten, samma stil som tidigare.
 3. Många kom till informationsmötet den 4 okt i samlingssalen. Styrelsen informerade om fönsterbytet och gemensamt elabonnemang. Fönsterbyten börjar v 42 på Köpmangatan 41 och avslutas i v 20 2017.Information kommer till varje lägenhetsinnehavare i god tid. Presentation av personal finns på varje anslagstavla. Beslut har nu tagits att föreningen ska ha ett gemensamt elabonnemang vilket är till ekonomisk fördel för varje lägenhetsinnehavare.
 1. Planering av SMS information Sms till alla boende i föreningen vid behov av information som bör komma ut lite kvickt och snabbt. Styrelsen kommer att skicka ut ett formulär för ifyllande av medlemmens mobilnummer. Formuläret läggs i styrelsens postlåda Änggatan 23.

Anders Hamp

Ordförande

Byte av fönster

Äntligen skall vi få nya fönster. Syftet med fönsterbytet är primärt att få ner ljudnivån på trafikbullret, därför har kommunen ställt upp med ett betydande ekonomiskt bidrag.

Utöver ljudreduceringen får vi en förbättrad luftkvalité i lägenheterna. I de nya fönstren är ett nytt luftintag med ett filter monterat vilket innebär att inomhusluften blir renare. Fönstren  är utvändigt klädda med aluminiumplåt vilket innebär en betydligt lägre underhållskostnad. Nya persienner är monterade från fabriken.  Även energiförbrukningen kommer att sjunka.

Låt oss göra något bra av detta. Fönsterbytet kommer inte att gå obemärkt förbi. De montörer som kommer gör allt de kan för att störa så lite som möjligt.

Nu är det upp till oss att underlätta deras arbete så mycket vi kan, följ deras anvisningar och passa deras tider. Släpp aldrig in en hantverkare utan att han legitimerar sig.

Under vecka 42 startar arbetet som utförs av Fönsterspecialisten Norrland AB som i god tid kommer att meddela när arbetet kommer att utföras i din lägenhet..

Man startar på Köpmangatan 41 och hela arbetet beräknas vara klart till sommaren 2017.

Presentation av projektgruppen