Information 2019-12-03

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i samband med

med ordinarie styrelsesammanträde 2019-12-03

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och gav nedanstående information

 1. Solpanelerna

Conny informerade om att solpanelerna nu producerar el.

 • Digitala tavlan

Information om hur mycket el vi producerar, hur mycket vi sparar och hur

mycket CO 2-utsläppen minskar kommer att sättas upp vid stora grinden på fastigheten Köpmangatan 45.

Tavlan kommer att beställas med en leveranstid på c:a sex månader.

 • Renovering av hissar

Styrelsen planerar för att modernisera samtliga hissar. Nuvarande hissar är c:a 35 år gamla och

kostar mycket i underhåll och reparationer – drygt 100.000 kronor per år. Moderniseringen

kommer att kosta föreningen ungefär 6 miljoner. Detta  vill vi göra främst för att så långt

det är möjligt öka säkerheten för våra boende. Det krävs tre veckors arbete för att modernisera

en hiss. Om beslut tas i styrelsen beräknas arbetet påbörjas sommaren 2020.

Ingen av närvarande medlemmar hade några invändningar mot förslaget.

 • Modernisering av undercentralerna

Vi planerar för att  byta värmepumpar och datorisera styrningen i våra undercentraler. Gäller fem nya

värmepumpar på Köpmangatan 41 och 45 samt Kungsgatan 46 B. Vi kommer att spara mycket

i energiåtgång. Varje värmepump ”har betalt sig” efter drygt tre år enligt den energikartläggning vi

gjort med hjälp av extern expertis. Total kostnad tre miljoner.

 • Prefonder i fönstren

Det har tyvärr visat sig att en del boende täckt över sina inluftsventiler därför att det kommer in för

mycket kall luft! Det är helt  förbjudet att på något sätt hindra  inluftsventilernas funktion.  Styrelsen

kommer att gå ut med tydlig information kring problemet och de konsekvenser som övertäckta

prefonder medför.

 • Kontroll av värmen

För att vårt värmesystem ska fungera måste de sk. strypventilerna i resp. lägenhet vara rätt inställda.

Strypventilerna ligger någonstans på värmeslingan i Din lägenhet. Det är alltså inte den ventil som finns

direkt under Ditt element

Vi har ett ettrörssystem som gör att vi alla är beroende av varandra.

Om någon ändrar strypventilen/strypventilerna i sin lägenhet får det på ett eller annat sätt påverkan på övriga boende.

Det är därför vi i vissa lägenheter har för varmt och i andra lägenhet för kallt!

Några har byggt i sina strypventiler bakom nya golvlister. Alla strypventiler måste göras tillgängliga för

att injusteringen av värmen ska kunna göras.

De som byggt in sina strypventiler måste på egen bekostnad åtgärda detta. Information till de boende

som berörs kommer att delas ut.

 • Odlingslådorna radhusen

Maths informerade att odlingslådorna nu är klara. Det som återstår är mellanväggarna som åtskiljer

ska byggas med start vecka 49.

 • Cykelställ

Utökat antal cykelställ vid Änggatan 23/25 är nu klart.

När det är fullt i cykelställen  Köpmangatan 45 ska dessa cyklar placeras i cykelställen Änggatan 23/25

Vi ska inte ha cykelparkering utanför gästlägenheten.

 • Hjärtstartare

Ny placering av hjärtstartare blir vid förrådet vid pergolan. Den kommer att bli mer lättgänglig eftersom

man inte behöver varken nyckel eller tagg för att nå den. Information kommer när att allt är klart.

 1. Klotter/klistermärken

Vi ska nolltolerans mot klotter/klistermärken

Detta innebär att varje boende bör/ska göra anmälan till Riksbyggen när man upptäcker klotter.

 1. Belysningen i nedgångarna till garaget

Frågan kom från medlem om varför det inte lyser upp när man ska gå upp eller ned till garaget. Idag

krävs att man trycker på strömbrytaren  när dagsljuset gör att utelampan vid garaget inte är tänd. Dessutom

är ”knapparna tröga! Styrelsen jobbar vidare med frågan.

Anders Hamp

Ordförande