Byte av ståldörrar

Ett byte av de ståldörrar som vetter mot gården – förråd, cykelrum, soprum mm – kommer att utföras under våren. Tidigare har de fem dörrar som vetter mot gatorna bytts. 

Arbetet beräknas pågå mellan 2024-05-13 och 2024-05-24. 

Vårstädning i garaget

På torsdag 16 maj och fredag 17 maj ska garaget städas mellan klockan 08:00 och 15:00.

Information om vilka platser som kommer städas vilken dag kommer att finnas på dörrarna ner till garaget.

Den dagen städningen kommer att ske på din plats måste du flytta bilen före klockan 08:00.

Trivseldag lördag 13 april

Vi träffas vid pergolan kl. 10:00 och utför olika arbetsuppgifter inför sommaren. Vi kommer att hålla på i ett par timmar. Vad som ska göras får du veta när du kommer till samlingen vid pergolan. Föreningen bjuder på enklare förtäring. Container finns tillgänglig under helgen.

VÄLKOMNA – Styrelsen och trivselgruppen