Informationsmöte torsdag 12 januari

Torsdag 2023-01-12 klockan 18:30 till 19:30 är nästa tillfälle för punkten ”Information och frågestund” för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16.
Platsen är samlingslokalen vid Änggatan 23.

Styrelsen finns på plats och informerar om färdiga, pågående och framtida arbeten samt svarar på frågor.

Information till boende 2022-09-12

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren16 den 12/9-22.
Närvarande från styrelsen: Jan Lönnman, Conny Granqvist, Mikael Kihlgren, Per Odencrants,
Lars Nykvist, Anette Warnqvist, Lennart Nilsson, revisor och Stefan Eriksson, Riksbyggen.
Stefan Eriksson gav en översiktlig redovisning över föreningens ekonomi på följande punkter:


 1. A) Föreningen har 9,4 miljoner i kassan.
  B) Föreningen har lån på föreningens fastigheter motsvarande 64 miljoner, fyra fasta lån och ett rörligt. Fasta lån som går ut i följande ordning 30/4 -23, 30/1-24, 30/7-25 och 1/9-25.
  C) Stefan Eriksson redovisade hur lånen är fördelade och hur de amorteras.
  Jan Lönnman berättade att lånen amorteras enligt plan.
  D) Föreningens solidaritet är 11% vilket är bra jämfört med företag där 25% anses bra, även om 11% för en BRF är svårbedömt.
  E) Föreningens lån sett till m2 bostadsyta är 5037 kr vilket är mycket bra.
  F) Ränta/netto-omsättning är 5%, ända upp till 20% tyder på en välmående förening.
  G) Framtida avgiftshöjningar togs upp, styrelsen får fatta beslut i frågan.
  H) Elavtal och fjärrvärmeavtal är fasta och sträcker sig fram till 2027. Föreningen har bytt elleverantör från EON till Göteborgs Energi Din El AB.
  I) Vatten och avloppsavtal kan ej bindas utan de bestäms av Örebro kommun.
  Sammanfattningsvis, föreningens ekonomi och likviditet kan anses som god enligt föreningens revisor, Lennart Nilsson.

Mikael Kihlgren från Teknikgruppen redovisade BRF pågående projekt:

 1. Byte av ”taggar”. Ingår i skalskyddsprojektet som utförs av Säkerhetsprofilen, bytet av taggar går enligt planerna.
 2. Renoveringen av föreningens fem tvättstugor samt bytet av vitvaror.
  Conny Granqvist gav en bakgrund till projektet med tvättstugorna, det har under de senaste åren varit dyra reparationer på vitvarorna som är femton år gamla, de nya maskinerna kommer att vara energisnåla.
  Föreningen tar in tre offertar på ombyggnation och Riksbyggen en offert på vitvaror.
  En tvättstuga i taget kommer att renoveras, renoveringen omfattar bl. golv, väggar och avloppsbrunnar. I samband med renoveringen kommer ventilationen att ses över.
  I dagsläget är det inte klart när tvättstugeprojektet kommer att vara klart.
 3. Byte av fönster på Kungsgatan 38. Dialog förs med byggnadsnämnden inför bytet angående färgval och fönstrenas konstruktion.
 4. Föreningens tre skyddsrum och laddplatser.
  Skydsrummen har besiktigats av Svenskt civilskydd och skall nu restaureras för att uppfylla skyddsrumsstandard.
  Laddplatser måste flyttas pga skyddsrumsarbetet. I garaget finns sammanlagt åtta ladd-platser, tre av dem används. Med den eltillgång som finns i garaget kan antal laddplatser öka till tolv.

Frågor från auditoriet, BRF medlemmar.
-Hur många laddplatser planeras ?
Svar: se punkt 5.
-Hur planeras framtida amorteringar ?
Svar: se punkt 1C.
Hur ser underhållet ut historiskt, har vi underhållit för lite ?
Jan Lönnman, föreningen har en underhållsplan som föreningen följer.
-Solpaneler på radhusen ?
Jan Lönnman, är ej lönsamt pga radhusens läge.
-Friskluftsintaget Änggatan 23, en fläkt med hög ljudnivå, går det att åtgärda ?
Jan Lönnman, skall ta reda på om det är möjligt.
-Solcellernas effekt ?
Jan Lönnman, solcellernas maximala effekt är 60 kW.
På den digitala tavlan kan ses hur mycket som produceras.
Vi har i dagsläget producerat lika mycket el som helåret 2021.
Conny Granqvist redovisade garantierna för solcellerna,
– att under de tio första åren ge minst 90% av deras fulla effekt.
– att under tjugofem år från start ge minst 80% av deras fulla effekt.
-Luftintag i lägenheter, filterbyte ?
Jan Lönnman besvarade frågan, fönsterleverantören, FSN, skall byta de yttre filtrena.
I samband med bytet måste en OVK ske, Obligatorisk Ventilations Kontroll.
Den senaste besiktningen av fönstrena var utan anmärkning.
-Rökning ?
Rökning är tillåtet på balkong.
-Hur mycket kan föreningen låna ?
Banken gör en bedömning utifrån föreningens mark, fastigheter och lån och utifrån det kan maximalt 75% lånas.
-Avgift tvättstugor ?
Tvättning kommer att vara avgiftsfri.

Vid protokollet
Per Odencrants/sekreterare.

Kräftskiva / knytis

Välkomna!

Nu är det dax för den årliga kräftskivan/knytis.

Lördagen den 17 sep kl. 18.00 i samlingslokalen

Du tar med det du vill äta och dricka.
Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

OBS!
Du måste anmäla dig på en anmälningslista som sitter på anslagstavlan Änggatan 27.
Senast fredagen den 16 sep. kl. 18.00

Trivselgruppen
Margret 0722188673

Laddplatser i garaget

I samband med att vi besiktat och reparerat skyddsrummen i garaget har vi blivit ålagda att flytta ut våra laddstolpar ur skyddsrummen.
Detta kommer att påverka de som laddar idag och de som har platserna dit laddstolparna kommer att flyttas.
De som berörs kommer att kontaktas när planen för flyttningen är klar.

Styrelsen

Informationsmöte måndag 12 september

Måndag 2022‑09‑12 klockan 18:30 till 19:30 återupptar vi punkten ”Information och frågestund” för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16.
Platsen är samlingslokalen vid Änggatan 23.


Styrelsen finns på plats och informerar om färdiga, pågående och framtida arbeten inklusive ekonomi samt svarar på frågor.

Naturligtvis skall vi följa eventuella rekommendationer från myndigheterna och ansluter endast om man är fullt frisk.

Tvättstugor

De senaste åren har kostnaden för reparationer av maskinerna i våra fem tvättstugor ökat avsevärt. Styrelsen har därför börjat undersöka om vi kan tidigarelägga planerat underhåll, och starta en total renovering av samtliga tvättstugor redan i år. Under tiden kommer vi att vara återhållsamma med reparationer.

Status just nu

Ingen tvättmaskin är trasig just nu.

Statusförändringar kommer att publiceras här på vår hemsida.

Styrelsen för BRF Stenhuggaren16

Garagestädning 2022

Den 21–22 april ska garaget vårstädas mellan klockan 07:30 och 16:00.

Information om vilka platser som kommer städas vilken dag kommer att finnas på dörrarna ner till garaget och på anslagstavlorna.

Den dagen städningen kommer att ske på din plats måste du flytta bilen före klockan 07:30.

Stämman 2022

Årets stämma kommer att äga rum tisdag 2022-04-26 klockan 17:00.

Styrelsen har beslutat att stämman även detta år kommer att genomföras som en ren poströstningsstämma utan fysisk närvaro, då smittorisken i pandemin fortfarande anses som hög.
Detta förfarande har möjliggjorts genom att Riksdagen har återinfört den tillfälliga lag som gällde under förra året.

Då detta gör att det i år inte är möjligt att ställa frågor under själva stämman öppnar vi möjligheten att lämna in skriftliga frågor i förväg. Frågor och svar kommer sedan att göras tillgängliga för alla. Dessa skriftliga frågor skall ha lämnats in senast fredag 2022-04-15.

Kallelse till stämman och sedvanliga årsmöteshandlingar inklusive poströstningsformulär med instruktioner kommer att delas ut till hushållen inom stadgeenlig tid.
Även i år går det att rösta genom ombud. Om du vill ha ett färdigt formulär för detta så kontakta någon i styrelsen.

Alla frågor och formulär skall läggas i brevlådan på Änggatan 23 eller skickas till BRF Stenhuggaren 16, Änggatan 23, 702 24 Örebro.

Anders Hamp
Ordförande