Återbrukshylla

I miljörummet på Änggatan 25 finns en återbrukshylla där du kan ställa sånt som du inte längre behöver, men som nån annan kan ha glädje av.