TV/Bredband/Telefoni

Alla lägenheter i bostadsrättsföreningen är anslutna med ett gruppavtal till Tele2 via fiber.
Utan extra kostnad har man därför tillgång till:

Bredband:
100/100 Mbit

Telefoni:
Ingen abonnemangsavgift

TV:
Utan någon abonnemangskostnad har man tillgång till Tele2 digitala kanaler enligt deras standardutbud. Erforderlig teknikbox ingår kostnadsfritt i gruppavtalet men den måste beställas av den enskilda bostadsrättsinnehavaren. Vid avflyttning skall boxen återlämnas till Tele2.