Stadgar

Här finner du föreningens stadgar registrerade hos bolagsverket 2018-10-04.

Stadgarna öppnas i PDF-format i ett eget fönster varifrån de kan skrivas ut.

Stadgar