Trädgårdsskötsel

Mr

Föreningen har slutit avtal med MR Örebro om skötsel av trädgården.

En lördag varje vår och höst arrangeras en trivseldag då medlemmarna hjälps åt att städa de gemensamma ytorna.  En container beställs där skräp kan kastas.