Info till boende 2019-10-22

Solpaneler
Räckena som suttit på taken för installation av solpanelerna är nedtagna och imorgon kommer ställningarna som står mot gatan tas ner. Slutbesiktning kommer ske tidigast om två veckor.

Övertäckta prefonder orsakar problem med ventilation
När föreningen bytte fönster sattes så kallade prefonder ovanför fönster för att både kunna få in frisk luft, men också få rätt ljudisolering. Om dessa täcks över i en lägenhet gör det att ventilationen i resten av trapphuset inte kommer att fungera som den ska – eftersom luft tas in genom prefonderna och går ut genom ventilation i badrum och klädkammare. Det är viktigt att ni inte täcker över prefonderna.

Injustering värmen
Efter att ventilationen kontrolleras och godkänds i OVK (obligatorisk ventilationskontroll) behöver nu en injustering av värmen göras. Detta görs genom en strypventil som finns på ett ställe i alla lägenheter. Dock finns lägenheter där dessa blivit inbyggda av t.ex. lister vid renoveringar.

Detta innebär att vi behöver göra en inventering av alla lägenheters strypventiler. Boende kommer att få chans att åtgärda de som eventuellt är täckta efter inventeringen och efter detta kommer en hantverkare ut och gör injusteringen. Detta hoppas vi kommer kunna genomföras i november. Mer information kommer framöver.

Belysning i garaget
Gösta Cederhammar informerar om att styrelsen fått in tre offerter på ny belysning i garaget och styrelsen ska ta beslut om detta inom kort.

Odlingslådorna
Arbetet har blivit något fördröjt i och med att det var dåligt väder hela förra veckan. 42-längan räknas bli klar den här veckan.

Utökat antal cykelställ
Maths informerar om att arbetet pågår. 20 platser utökas vid Änggatan 23-25.

Takrengöring radhusen
Arbete påbörjat med mossborttagning på radhusen mot Köpmangatan.

Föreningen har även fått in offert för att göra samma sak på övriga hus samt för gavlarna på radhusen mot Bondegatan och på fasaden på Änggatan 29 mot gården.

Liten container står vid entrén mot Köpmangatan där all mossa läggs.

Klippning träd
Maths informerar om att klippning av träden är beställt och kommer göras i november.

Ny placering hjärtstartare
Vi bygger in hjärtstartaren i förrådet på gården så att den skyddas mot kyla och nederbörd. Anledningen att vi flyttar den är att den blir mer tillgänglig, om den behövs behövs ingen tagg för att komma in i återvinningsrummet och ta fram hjärtstartaren.

Processen med skruvarna i förråden
Arbetet med att täcka över skruvarna som gått igenom taket in i våra förråd åtgärdades av Eon på en dryg timma den 17 oktober.