Information 2020-01-22

Boendeinformation, bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16 Örebro, 22/1-2020, 18:00.

Anders Hamp informerade om följande vad gäller moderniseringen av fastighetens nio hissar.
Föreningens förhandlingar om modernisering av föreningens alla nio hissar, med Hisscentralen,  slutförs nästa vecka, v.5.
Moderniseringen av hissarna kommer att börja v. 33.
Moderniseringen av hissarna börjar prel. i uppgång 46A. Under restaureringstiden av hissarna kommer varje hiss att stå stilla mellan 2-3 veckor.

Bra att om så är nödvändigt planera för ev. alternativt boende under renoveringstiden eller alternativ transport till lägenheten under tiden hissarna står stilla.

Frågor från hyresgästerna:
Varför måste moderniseringen göras ?
Svar: I förebyggande syfte så att inga oförutsedda och stora driftstörningar ska ske som kan orsaka långt driftsstopp.Våra boendes trygghet är den viktigaste anledningen till att vi moderniserar hissarna nu.

Hur finansieras projektet ?
Svar: Vi använder de pengar vi har på underhållskontot så långt det är möjligt men det kan också bli aktuellt att ta lån.

Håkan Solback informerade om den digitala skylten och visade på föreningens förslag på lay-out på skylten.
Leverans av skylten planeras tidigast om sex månader.

Fråga från hyresgästerna:
Kan informationen från skylten överföras till hemsidan ?
Svar: Håkan S  tar med sig frågan.

Maths informerade om tak- och balkongrengöringen på trapphusen.
Pumparna är trettiosex år gamla och borde ha bytts ut för fem till tio år sedan. Information kommer om tidpunkt för rengöringen och vad boende ev. måste göra för att ex. skydda sin balkong

Moderniseringen av värmepumparna.
Gösta Johansson  informerade.
 Moderniseringen kommer att innebära en ny värmepump som kommer att ”betala sig” på drygt tre år.
Arbetet skall utföras under sommaren 2020.

Anders  informerade om ansökan om bidrag till solcellsanläggningen.
Bidrag har beviljats för 30% av kostnaderna för solpanelerna.
Bidrag har även sökts för värmeslingorna som lagts   för att hålla hindra snö och is runt panelerna.

Conny Granqvist informerade om laddningsstolparna i garaget för elbilar.
Ansökan har gjorts för ytterligare två stolpar vilket innebär att vi fått ytterligare fyra laddningsplatser. I garaget finns nu åtta platser för laddning av fordon.

Anders  informerade om injusteringen av värmen
Under v. 9-10 kommer  RS-Driftteknik att kontrollera alla strypventiler och ställa in värmeflödet. Strypventilerna får efter injusteringen absolut inte ändras av boende.
I tjugonio av lägenheterna är strypventilerna överbyggda. Boende  i dessa lägenheter kommer att mot ersättning erbjudas hjälp att göra strypventilerna tillgängliga för injustering.

Maths informerade om radhusens baksidor.
Utearbetena är avklarade. På några håll saknas lite jord vilket kommer att ersättas. Gräsmattsytor kommer att åtgärdas under våren, behöver värme.

Maths informerade om föreningens nya cykelställ utanför portarna 23-25.
Boende på Köpmangatan 41 och 45 kommer att hänvisas till de nya cykelställen när det inte finns plats vid de ”egna” cykelställena. Det är inte tillåtet att parkera cykel direkt utanför gästlägenheten.

Maths Nickelsberg informerade om att en brandskyddsplan nu är klar.
Det sista som gjordes var att byta till brandsäkra dörrar på Kungsgatan 38 i ingången från gården.
Kontroll av brandskyddet kommer att göras regelbundet enligt SYBRA – Systematiskt Brand Skydds  Arbete.

Information från Maths Nickelsberg om parkeringsplatser i garaget.
Viktigt att befintliga motorfordon befinner sig inom de markerade parkeringsrutorna och att   material som  hinkar m.m som tas bort från garageplatsen. I annat fall kommer dessa material att kasseras.
Maths kommer att  omgående kontakta de boende som förvarar ”annat” i parkeringsrutan.

Anders  informerade om rökförbud.
Fr.o.m 1/3 råder rökförbud på föreningens allmänna platser.
Gösta Cederhammar kommer att  se till att askkopparna tas bort och att likaså att informationsskyltar om rökförbud sätts upp.

Maths  informerade om vårens garagestädning.
Förslag är att den börjar efter påskhelgen, 23-24/4.
Våtstädning planeras, vilket kommer att ta två dagar i anspråk.
Mer information om strategin för hur garaget kommer att kunna användas under denna tid kommer.

Trivseldagen  planeras till 25/4.
Container kommer att finnas tillgänglig för grovsopor.

Vid protokollet: Per Odencrants.