Aktuellt 2017-04-25

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 Örebro före ordinarie styrelsemöte, 2017-04-25 18.00 – 18.30. Bilaga 1 till protokoll 382.

Anders Hamp hälsade alla välkomna och öppnade mötet och informerade om nedanstående punkter

 1. Garageporten reparationsarbete kommer att göras den 2 maj mellan kl. 11 – 13. Under den tiden kommer ingen bil att kunna passera ut eller in. Information kommer att finnas på dörrarna ner till garagen.
 2. Fönsterprocessen följer tidsplanen. Tidsplan finns i trapphusen.
 3. Bomnyckel finns nu för grindarna och till för att användas av ambulanspersonal vid utryckning till oss.
 4. Brandlarm i garaget kommer att monteras och larmljudet sätts utomhus vid nergångarna till garagen.
 5. Solpaneler 250 m 2, ligger i planering att sättas upp våra tak som ligger mot söder. Elen planeras att användas till våra gemensamma utrymmen.
 6. Brandskyddsplan är under utveckling och blir presenterad på stämman den 9 maj.
 7. Låneplanering. Två mindre lån är nu omförhandlade till 3 och 4 år med 1,1 % ränta.
 8. Avtal med Comhem ska omförhandlas med förhoppningsvis billigare villkor.
 9. Trädgården. En del av växterna i rabatten mot Bondegatan har dött. Trädgårdstjänst kommer inom kort och inspekterar och ersätter dåliga växter.

Gräsmattorna ska nu inför våren gödslas.

Under sommaren ska Maskinringen (de som klipper gräsmattan) ansvara för att ogräset kommer bort från rabatterna, de vill ha en påringning när det är behov.

 1. Radonmätningen är nu avslutad. Puckarna är insamlade och ivägskickade för analys. Återstår att invänta resultatet.
 2. Stämman den 9 maj kl. 18.00 plats: Södermalmshemmet lokal Träffpunkten. Alla medlemmar har fått kallelse i sin brevlåda den 25 april.

Välkommen till stämman den 9 maj kl. 18.00

Anders Hamp

Ordförande