Tidsplan för fönsterbytet

Vi planerar att byta fönster mot innergården enligt följande preliminära tidsplan:

Vecka 17 – 19, Kungsgatan 40
Vecka 19 – 21, Kungsgatan 46A
Vecka 21 – 23, Kungsgatan 46B
Vecka 23 – 25, Änggatan 29
Vecka 25 – 27, Änggatan 27
Vecka 27 – 29, Änggatan 25
Vecka 39 – 31, SEMESTER
Vecka 32 – 34, Änggatan 23
Vecka 34 – 36, Köpmangatan 45
Vecka 36 – 38, Köpmangatan 41

Planeringen är preliminär och det kan skilja någon vecka hit eller dit.

Kontakta vår arbetsledare på plats, Peter Holmberg 070-284 14 17 om ni reser bort eller ej kommer att vara hemma under perioden