Author Archive: Anders Hamp

Information om ordningsregler

Styrelsen ansvarar för de ordningsregler som tillsammans med lagar, förordningar, avtal och på vår föreningsstämma antagna stadgar gäller inom vår bostadsrättsförening. Vi har nu uppdaterat dessa och resultatet finner du i bilagda handlingar. Vår avsikt med dessa ordningsregler är inte…
Read more

Nytt elpris från 1 juli, 2019

Föreningen har från årsskiftet 2018/19 drabbats av nya prisökningar på nätdelen av elkostnaden från vår leverantör E.ON. Förutom att Riksdagen ökat energiskatten har framför allt effektkostnaden ökat med 13%, vilket är i linje med de prisökningar alla elkunder fått uppleva…
Read more

Information 2019-04-02

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2019-04-02.   Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och gav nedanstående information:   Gårdsgruset Anders började med att nämna att denna vecka kommer gruset…
Read more

Information 2019-02-26

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och gav nedanstående information. Avtal TV, bredband och telefoni Anders kunde tala om att styrelsen  just tagit beslut om att förnya avtalet med Com Hem. Avtalet förlängs med tre år. Vi får också samma…
Read more

Information 2018 -11-06

Information 2018-11-06 Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i Örebro i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2018-11-06. Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och informerade om följande punkter: Belysning gården Anders inledde med att kommentera den…
Read more

Utbyte gårdsbelysning

Styrelsen har tagit beslut om utbyte av gårdsbelysningen. Vi vill med detta utbyte av belysningen nå två mål: Vår gård blir bättre belyst Vi kommer att spara energi genom att enbart ha LED-armaturer Etapp 1: Kommer att börja redan nu…
Read more

Antal garageplatser

Styrelsen tog 2017-10-31 beslut om att regeln en garageplats per lägenhet skall gälla fortsättningsvis. Ingen ändring för de som sedan länge har 2 platser, men dessa platser går tillbaka till föreningen den dag medlemmen säljer sin bostadsrätt. För medlemmar som…
Read more

Andrahandsuthyrning

Styrelsen tog 2018-04-17 beslut om att omgående ta ut en avgift av 350 kr/månad av uthyraren.

Skärpning! Nu har det hänt igen!

För tredje gången i år! Ännu en gång har föreningen fått en anmärkning av Örebro kommun om att sopsorteringen inte fungerar som den ska. Vi har fått en anmärkning då man hittat plast bland kompostsoporna i soprummet på Änggatan 23….
Read more

Nytt el-pris från 1 juli, 2018

Styrelsen har beslutat att höja det debiterade el-priset till medlemmarna till 1,40 Kr/kWh. Detta kommer att synas i de avgiftsavier, som Riksbyggen skickar ut att gälla för tredje kvartalet. Höjningen görs av flera orsaker: Föreningens gamla avtal med rörligt pris…
Read more