Nytt el-pris från 1 juli, 2018

Styrelsen har beslutat att höja det debiterade el-priset till medlemmarna till 1,40 Kr/kWh.
Detta kommer att synas i de avgiftsavier, som Riksbyggen skickar ut att gälla för tredje kvartalet.

Höjningen görs av flera orsaker:

  • Föreningens gamla avtal med rörligt pris har haft en ogynnsam utveckling det senaste kvartalet. Priset har från nov-dec 2017 till mars 2018 ökat med nästan 50%
  • Uppföljning har visat att föreningen har debiterat ett för lågt pris beroende på att både el-prisutvecklingen och effektuttaget underskattats
  • Effektavgiften har av EOn dessutom ökat med 12,5 % från årsskiftet
  • Energiskatten har ökat med 1,8% från årsskiftet För att skydda medlemmarna för alltför kraftiga variationer av el-priset har styrelsen därför valt att träffa ett nytt ettårs-avtal med EOn med fast pris från 1 maj, 2018.

Eftersom alla medlemmar redan fått avgiftsavier av Riksbyggen för andra kvartalet dvs. till och med maj månads betalning kommer ökningen att träda i kraft först från de avier som utskickas för tredje kvartalet d.v.s. från betalningen för juli månads avgift, som ska göras senast 30 juni.

Anders Hamp
Ordförande