Nytt elpris från 1 juli, 2019

Föreningen har från årsskiftet 2018/19 drabbats av nya prisökningar på nätdelen av elkostnaden från vår leverantör E.ON. Förutom att Riksdagen ökat energiskatten har framför allt effektkostnaden ökat med 13%, vilket är i linje med de prisökningar alla elkunder fått uppleva de senaste åren.

Handelselen, den del som kunden kan påverka, har med vårt nya 3-årsavtal med E.ON inneburit en ökning med 4,5 öre/kWh, vilket får betraktas som acceptabelt med hänsyn till den oro som präglat elmarknaden efter den torra och varma sommaren förra året.

Styrelsen har valt fast pris för att vi ska ha kontroll på prisutvecklingen på den del som är påverkbar och nu vet vi vad handelselen kostar de närmaste tre åren.

Sammantaget innebär detta att föreningen tvingas att höja elpriset med 15 öre/kWh till 1,55 Kr/kWh. Det nya priset gäller från och med 1 juli, 2019.

Örebro den 9 april, 2019

Anders Hamp

Ordförande