Aktuellt 2017-05-30

Information 2017-05-30 till de boende

Plats: Samlingssalen Änggatan 23

1 Fönsterprocessen: Tidsplanen ligger i fas. (semester v 27-28)

2 Målning plåt: All plåt på tak och fasad skall målas. Påbörjas i augusti och pågår i 4 veckor vid bra väder. All färg blåses bort med högtryck. Färg mörkröd lika radhusen. OBS! PLOCKA BORT ALLT FRÅN ERA BALKONGER!
Information kommer att delas ut till alla boende.

3 Målning balkonger Kungsgatan 38: Kommer att göras i sommar.

4 Gemensam el: Nya mätare för Kungsgatan 38 och en för övriga lägenheter. Arbetet påbörjas under september -17.

5 Elhybridplatser: Påbörjas under augusti 17 och det gäller dem 4 närmaste platserna till höger om dörren ingång närmast Kungsgatan 46/Änggatan 27/29.

6 Radonmätning: 70 lägenheter mätta och alla låg under gränsvärdet.

7 Brandlarm i garaget: Installeras under v 23-24

8 Jordfelsbrytare/elcentraler: Avslutat och alla som önskat har fått.

9 Försäkringspremier LF: Inte billigare för föreningen trots brandlarm och jordfelsbrytare i lägenheter.

10 Planteringar runt pergola och Bondegatan: Återplantering av marktäckande runt pergolan och återplantering av vissa växter mot Bondegatan. Stenpartiet har fått 1 åriga växter.

11 Bokning på distans: Fungerar alldeles utmärkt på vår hemsida www.stenhuggaren16.se.

12 Solpaneler: Solpaneler ca 400 m2 på taket Änggatan/Kungsgatan, besparing alla gemensamma utrymmen klaras med anläggningen eller ca 50-60 000 kronor. Om planerna ska fullföljas eller ej tar styrelsen beslut om under kommande år.

13 Lägenhetsförteckning: Ny lägenhetsförteckning kommer att sättas upp i trapphusen nästa vecka.

Ordförande önskade alla en trevlig sommar