Information 2018-04-17

Information och frågestund i samlingslokalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i Örebro i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2018-04-17.

Ordförande Anders Hamp hälsade alla välkomna och informerade om följande punkter:

1. Ordinarie föreningsstämma 8 maj
Anders påminde om den ordinarie föreningsstämman 8 maj i Frälsningsarméns lokaler på Kungsgatan 24 och nämnde att kallelse med dagordning kommer att delas ut på torsdag 2018-04-19. Med kallelsen finns också årsredovisningen, valberedningens förslag till styrelseledamöter och föreningsrevisorer samt styrelsens förslag till dels nya stadgar dels upplåtande av mark med bostadsrätt av radhusens baksidor.

2. Garagekön
Anders nämnde att vi har ett stort tryck på garageplatser. Kön uppgår för närvarande till 25 personer. Väntetiden uppskattas till ca 2 år för den som står sist i kön.

3. Brandlarm i garage
Brandlarmet i garaget är nu installerat. Vid eldsvåda tjuter larmet och den som hör larmet ska omedelbart ringa 112 och larma brandkåren/räddningstjänsten.

4. Brandkårsutryckning till Köpmangatan 45
För någon månad sedan hörde en medlem en ihållande ringsignal från trottoaren på Köpmangatan 45, uppfattade den som ett brandlarm och tog det säkra före det osäkra och larmade brandkåren. I verkligheten var det ett larm om att vattennivån i en brunn i garaget höll på att stiga över acceptabel nivå på grund av att dräneringspumpen stannat. Risk för översvämning i garaget förelåg och därför utlöstes larmet/ringsignalen. Vid ringsignalen finns en skylt men den är mycket liten och svår att läsa. Ny större skylt kommer att sättas upp för att förhindra en upprepning av onödig utryckning av brandkåren. När ringsignalen hörs nästa gång ska felanmälan till Riksbyggen göres på telefonnr: 0771 860 860.

5. Nytt el-avtal från 2018-05-01
Nytt avtal med fast el-pris har överenskommits med EOn för ett år fr.o.m. 2018-05-01. Styrelsen har i samband med diskussionen om nytt el-avtal konstaterat att det kWh-pris, som föreningen debiterat medlemmarna sedan omläggningen i höstas har varit i underkant. Dels har el-priset ökat senaste halvåret, och föreningen har haft avtal med rörligt el-pris, dels har föreningens effektabonnemang fått högre kostnader på grund av att de 166 lägenheterna orsakat ett ca dubbelt så stort effektuttag jämfört med tidigare. Resultatet blir att debiterat elpris till medlemmarna kommer att öka. Styrelsen återkommer med information, när beräkningarna är klara.

6. Enkät
Styrelsen ställde en fråga till medlemmarna om de stödde styrelsens förslag att upplåta marken till radhusens baksidor med bostadsrätt för att föreningen inte skulle behöva betala framtida underhåll på dessa baksidor. Resultatet av enkäten blev 106 ”Ja”, 1 ”Nej” och 59 som inte svarade alls och därmed räknas som 59 ”Nej”. Styrelsen avser att driva frågan på föreningsstämman 8 maj och om de närvarande med 2/3 majoritet stödjer förslaget dra ärendet till hyresnämnden för ett slutligt avgörande.

7. Solceller på taket
Anders informerade att staten ökat bidraget från 20% till 30% och att ytterligare medel skjuts till för att minska kön till bidragen. Styrelsen har som plan att om möjligt installera solceller under första halvåret 2019. 8. Takpannor Riksbyggen undersöker för närvarande statusen på takpannor, takpapp och läkt för de delar av taken mot Änggatan och Kungsgatan, som är aktuella för solceller. Resultatet beräknas vara klart under maj månad.

8. Takpannor
Riksbyggen undersöker för närvarande statusen på takpannor, takpapp och läkt för de delar av taken mot Änggatan och Kungsgatan, som är aktuella för solceller. Resultatet beräknas vara klart under maj månad.

9. Torktumlare i tvättstugor
Samtliga torktumlare är på service. Entreprenören har hämtat dem då man bedömer att det är bättre att utföra arbetet i verkstaden. Styrelsen anser att torkskåpen får ersätta tumlarna under den tid som de är borta.

10. Miljörummet
Anders upplyste om att samtliga sopkärl för pappersförpackningar och glas i Miljörummet fortsättningsvis kommer att rengöras en gång i kvartalet. Tidigare har detta inte utförts alls.

11. Trivseldag 2018-04-21
Anders påminde om trivseldagen på lördag 10:00 – 13:00, då vi ska göra innegården och gemensamma utrymmen trevliga för säsongen. Anslag på arbetsuppgifter kommer att finnas vid pergolan. Föreningen hoppas på god uppslutning och bjuder på kaffe med tillbehör efter arbetet.

12. Övriga frågor
Jan Grundin informerade att sängarna kommer att bytas ut mot nya IKEA-sängar. De befintliga kommer eventuellt att lämnas till en av våra medlemmar som är engagerad i biståndsarbete. Maths Nickelsberg meddelade att han under sommaren kommer att vistas på annan ort men avser att finnas tillgänglig i Stenhuggaren för att hjälpa till med nycklar och taggar på onsdagar varje vecka.

Anders Hamp
Ordförande