Valberedning

Föreningen behöver förslag på personer som kan ingå i föreningens valberedning. Kontakta styrelsen om du är intresserad eller vill föreslå någon.