Information 2017-11-28

Information 28 november

Information och frågestund i samlingssalen för medlemmar i Brf Stenhuggaren 16 i Örebro i samband med ordinarie styrelsesammanträde 2017-11-28.

 Anders Hamp hälsade alla välkomna och informerade om följande punkter:

  1. Stämmor 2018

Anders informerade att styrelsen beslutat hålla Extra stämma den 13 mars och Ordinarie stämma den 8 maj 2018. Den Extra stämman kommer enbart att behandla våra nya stadgar vilket är nödvändigt b.a. därför att Lagen om Ekonomiska föreningar har ändrats.

Båda stämmorna kommer att hållas i Frälsningsarméns lokaler på Kungsgatan 24.

Särskild kallelse utskickas senare.

2. Garagekön

Garagekön har en längre tid varit lång och uppgår för närvarande till c:a 20 peroner. Styrelsen

har därför beslutat att vi fortsättningsvis bara ska tillåta en plats per lägenhet. De som enligt gamla avtal har två platser berörs inte. Dessa avtal upphör automatiskt när man flyttar från föreningen. Konstaterades också att det inte är tillåtet att hyra ut platsen till person som inte bor på Stenhuggaren 16.

3. Avbokning gästlägenhet och samlingslokal

Problem har uppstått när medlemmar har fått ändrade planer och inte avbokat lokalen.

Styrelsen har därför med omedelbar verkan beslutat att medlem vid ändrade planer snarast möjligt ska avboka gästlägenheten eller samlingslokalen. Om avbokning inte görs senast 12:00 dag före bokningsdag kommer full debitering att göras.

4. Information om brandlarm i garaget

Det installerade brandlarmet är inte automatiskt kopplat till Räddningstjänsten. Den som hör brandlarmet ska därför omedelbart larma Räddningstjänsten. Riksbyggen kommer att placera ut anslagstavlor på strategiska platser i garaget och som uppmanar till detta. Anders visade ett exempel på anslagstavla, som ska sättas upp.

5. Städning kallvindar

Riksbyggen kommer fortsättningsvis att städa kallvindarna en gång om året.

6. Fönsterprocessen

En felbeställning av två dörrar till radhusen har orsakat försening. Leverans är planerad till v.50, varefter installation kommer att göras.

Konstaterades att vissa problem återstår med markiser till några lägenheter. Anders uppmanade att berörda se till att information om detta når fram till honom eller Maths Nickelsberg.

7. Offerter ”grön” el

Maths informerade att han och Stefan Svensson från styrelsen jobbar med detta. Vårt avtal med Eon går ut i maj 2018. Information om resultatet kommer senare.

8. Planerad miljövecka

Jan Grundin informerade att Maja Cederhammar och Trivselgruppen arbetar med att anordna en ”Miljövecka”, troligtvis under januari månad, för att få föreningens medlemmar att bli bättre på att sopsortera. Närmare information ges senare.

9. Rengöring av sopkärl

Kommunen rengör alla sopkärl för kompost och restavfall fyra gånger om året. Riksbyggen kommer nu att en gång i månaden rengöra behållarna för förpackningsmaterial, glas och metall i Miljörummet Änggatan 25 med början årsskiftet 2017/18.

10. Slutstädning innergården

Bert-Olov vädjade till att få ihop ett tiotal medlemmar för att kratta de sista löven och snygga till där så behövs lördagen 2 december kl. 10:00. Samtidigt kommer sedvanliga granar att resas och pyntas med belysning.

11. Injustering av ventilationen

Anders informerade att injusteringen fick avbrytas för Köpmangatan 41 på grund av att vi för närvarande har obalans i systemet. Rätt luftmängd in kunde inte åstadkommas, varför sotning av ventilationskanalerna fick göras. Arbetet återupptas under v 49. När OVK:n är klar fortsätter man med nästa trapphus tills samtliga är genomgångna.

12. Borttagning färgspill

Borttagning av färgstänk/spill från takmålningen i somras ska göras av entreprenören. Arbetet blir förmodligen inte klart förrän till våren på grund av väderleken. Anders uppmanade alla att anmäla de problem som finns.

13. Frågestund

En medlem anmälde att kondens uppstått på utsidan av de nya fönstren. Conny Granqvist konstaterade att fönstrens värmevärde är så lågt, dvs fönstren är av så bra kvalitet, att kondens på utsidan är omöjligt att undvika, när vädret växlar mellan plus- och minusgrader som det gör för närvarande. Däremot ska det inte förekomma kondens mellan fönstren. Det skulle tyda på för dålig cirkulation av luften där och kan åtgärdas. Finns dessa problem ska de anmälas för åtgärd till Anders eller Maths.

Vidare påpekade en medlem att ljudet från hobbyrummet stundtals är störande. Maths menade att vi får undersöka vad som kan göras åt detta.

  

Anders Hamp

Ordförande