Styrelsen

Styrelsens inlägg

Andrahandsuthyrning

Styrelsen tog 2018-04-17 beslut om att omgående ta ut en avgift av 350 kr/månad av uthyraren.